Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 28.3.2017 - oblasť kultúry, školstva, životného prostredia a sociálna oblasť

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 130 KB)