Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 28.5.2019 - oblasť kultúry, oblasť životného prostredia, oblasť školstva a sociálna oblasť

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 149 KB)