Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 28.6.2016-oblasť životného prostredia,kultúry a sociálna oblasť

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 148 KB)