Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 29.10.2013

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 246 KB)