Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 6.12.2016 - oblasť životného prostredia

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 115 KB)