Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 6.2.2018 - oblasť kultúry

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 91 KB)