Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 7.2.2017 - oblasť kultúry,školstva a sociálna oblasť

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 122 KB)