Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 9.2.2016 - oblasť kultúry

Schválené dotácie.pdf Schválené dotácie.pdf (PDF, 117 KB)