Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 02.11.2010

 

č. Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo 
Žiadateľ Účel požadovanej dotácie Výška dotácie
požadovanej
Výška dotácie
schválenej
Prerokované
na komisii
Schválená
uznesením číslo 
1 28.1.2010
4915/2010
LÚČ, vydavateľské družstvo
Špitálska 7 Bratislava
vydanie knihy Posolstvo Bratislavskej katedrály 1 500 € 1 000 € kultúrna 196/2010 z 02.11.2010
2 5.10.2010
45033/2010
Priatelia Quo Vadis
Hurbanovo nám.1
811 06 Bratislava
celoročná činnosť 4 330 € 500 € kultúrna 196/2010 z 02.11.2010
3 3.5.2010
19571/2010
Spolok Martina Rázusa, OZ
Nám.osloboditeľov 31
Liptovský Mikuláš
odhalenie pomníka M.Rázusa na Rázusovom nábreží,
zhotovenie pomníku
1 200 € 500 € kultúrna 196/2010 z 02.11.2010
4 27.5.2010
23582/2010
OZ Mažoretky Bratislava
Sigetská 21, Galanta
/Nedbalova 4, Bratislava/
kúpa nových kostýmov a obuvy pre mažoretky 5 000 € 300 € kultúrna 196/2010 z 02.11.2010
5 27.9.2010
43327/2010
OZ Tanec pre radosť /folk. súb. Studienka/, Tanečné štúdio
Slávičie údolie 45, BA
na folklórny súbor Studienka 800 € 400 € kultúrna 196/2010 z 02.11.2010