Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom dňa 13.09.2011