Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 14. septembra 2010

č.

Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo 

Žiadateľ

Účel požadovanej
dotácie

Výška dotácie
požado- vanej

Výška dotácie
schválenej

Prerokované
na komisii

Schválená
uznesením číslo

1 14.6.2010
26406/2010
Správa domov s.r.o.
Kafendova 4
831 06 Bratislava
nákup výsadbového materiálu do záhrady na ul.Francisciho 9 454 € 454 € životná 131/2010 z 14.09.2010
2 7.9.2010
40224/2010
Rada rodičov pri Gymnáziu
Grösslingova 18
811 03 Bratislava
študentské olympijské hry 700 € 700 € školská 131/2010 z 14.09.2010
3 11.8.2010
35553/2010
Diakonické združ. Betánia,ú.z.
Patrizánska 8
811 03 Bratislava
opatrovateľská služba pre Staromešťanov 1.000 € 350 € sociálna 131/2010 z 14.09.2010
4 8.6.2010
25674/2010
Bratislavská arcidiecézna charita, Heydukova 14
811 08 Bratislava
činnosť pastoračného centra Quo vadis 820 € 300 € sociálna 131/2010 z 14.09.2010
5 3.9.2010
39676/2010
Slov.zväz proti-fašistických bojovníkov, Oblastný výbor
Štúrova 8, 815 72 Bratislava
činnosť ZO Staré Mesto 350 € 350 € sociálna 131/2010 z 14.09.2010
6 18.8.2010
36774/2010
Spoloč.na pomoc osobám s autizmom /SPOZA/
Nám.1.mája 8,811 06 Bratislava
program rehabilitácie pre rodiny s deťmi Staromešťanov 500 € 300 € sociálna 131/2010 z 14.09.2010
7 27.8.2010
38432/2010
Lepší svet, n.o.
Osoského 8
851 03 Bratislava
pracovná rehabilitácia klientov Staromešťanov 400 € 320 € sociálna 131/2010 z 14.09.2010
8 25.8.2010
38050/2010
Depaul Slovensko n.o.
Kapitulská 18
814 14 Bratislava
činnosť útulku a denného centra 1.000 € 400 € sociálna 131/2010 z 14.09.2010