Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 26.04.2011