Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené Miestnym zastupiteľstvom dňa 8.11.2011