Dotácie z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto schválené miestnym zastupiteľstvom dňa 8.júna 2010

č. Dátum podania žiadosti
evidenčné číslo
Žiadateľ Účel požadovanej dotácie Výška dotácie požado- vanej Výška dotácie schválenej Prerokované na komisii Schválená uznesením číslo
1 26.4.2010
18151/2010
Združ.rodičov pri základ. škole M.R.Štefánika
Grösslingova 48, BA
spoločne športom oslávme MDD 324€ 330€ školská 66/2010 z 8.júna 2010
2 13.5.2010
21454/2010
Vodácky klub TATRAN
Karlova Ves-Bratislava
Botanická 11, BA
Malými krokmi k Olympiáde III. - nákup kajaku 1000€ 300€ školská 66/2010 z 8.júna 2010
3 19.5.2010
22405/2010
Rada rodičov pri Gymnáziu Grösslingova 18
811 09 Bratislava
školské Olympijské hry 15.9.-3.12.2010 900€ 1000€ školská 66/2010 z 8.júna 2010
4 18.5.2010
22037/2010
DOMNALAZ, Spoločenstvo vlastníkov bytov
Lazaretská 5, 811 08 Bratislava
revitalizácia zelene dvora so zriadením detského kútika 1000€ 500€ životná 66/2010 z 8.júna 2010
5 10.5.2010
20674/2010
BYTOKOMPLET - D s.r.o.
Kamenárska 18
821 04 Bratislava
výsadba okrasnej zelene a kvetov, Palisády 23-Koreničova 2 500€ 500€ životná 66/2010 z 8.júna 2010
6 18.5.2010
22033/2010
Eva Cvengrošová
Štefánikova 24
811 05 Bratislava
dobudovaie zelenej plochy medzi domami Palárikova 7-9 1500€ 300€ životná 66/2010 z 8.júna 2010
7 14.5.2010
21510/2010
Bratislavská občianska poradňa
Záhrebská 9
811 07 Bratislava
občianske poradenstvo 1000€ 850€ sociálna 66/2010 z 8.júna 2010
8 29.3.2010
14205/2010
Zväz diabetikov Slovenska ZO 1,2,3
Vlčkova 26, BA
rekondičné a rekreačné pobyty pre členov združenia 480€ 300€ sociálna 66/2010 z 8.júna 2010
9 7.4.2010
15118/2010
Združ. príbuzných, priateľov a ľudí s psy.poruchami KRÍDLA
Mýtna 5, Bratislava
edukačný kurz spojený s poradenstvom,diéte a liečbe pri glykémii 1650€ 300€ sociálna 66/2010 z 8.júna 2010
10 27.4.2010
18340/2010
Autistické centrum Andreas,n.o.
Galandova 7
811 06 Bratislava
"Snoezelen terapia",nákup materiálu na terapiu-aróma, trampolína, sieť, hojdačka 1520€ 300€ sociálna 66/2010 z 8.júna 2010
11 4.5.2010
19756/2010
Domov pre každého
Stará Vajnorská 92
831 04 Bratislava
nákup čistiacich a dezinfekčných prostriedkov v útulku 4000€ 850€ sociálna 66/2010 z 8.júna 2010
12 31.3.2010 GALANT n.o.
Znievska 26
851 06 Bratislava
letné aktivity a výlety pre neúplné rodiny s deťmi-Bratislava a okolie 500€ 300€ sociálna 66/2010 z 8.júna 2010
13 28.5.2010
23804/2010
Združenie občanov lokality Hrad-Slavín,OZ
Javorinská 11,811 03 Bratislava
činnosť klubu seniorov-prednášky, besedy, ... 600€ 450€ sociálna 66/2010 z 8.júna 2010
14 1.6.2010
24429/2010
Cirkev.zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slov.
Konventná 11,811 03 Bratislava
činnosť seniorcentra 650€ 450€ sociálna 66/2010 z 8.júna 2010
15 15411/2010
8.4.2010
Zd. na pomoc diabetikom /ZPD/
Prešovská 39
821 08 Bratislava
na zvýšenie informovanosti diabetikov a meranie glykémie 2434€ 250€ sociálna 66/2010 z 8.júna 2010
16 17982/2010
23.4.2010
Živena,spolok slov.žien,MO
Konventná 11
811 03 Bratislava
na rekreačno-kultúrny zájazd 400€ 200€ sociálna 66/2010 z 8.júna 2010
17 17.3.2010
12199/2010
Liga proti rakovine SR-klub Venuša v Bratislave
Brestova 6, BA
na projekt "Návrat do života" 468€ 300€ sociálna 66/2010 z 8.júna 2010