Dramatický krúžok

Cieľom dramatických krúžkov je hravou a nenásilnou formou prostredníctvom metód dramatickej výchovy poskytnúť deťom možnosť osobnostného a umeleckého rozvoja.

Systematickými cvičeniami sú deti vedené k tomu, aby získali základy sebaistého vystupovania na verejnosti aj v každodennom živote.

V školskom roku 2018/2019 otvárame tieto krúžky:

Dramatický krúžok Za plotom / 8 - 12 rokov
utorok 15.00 – 16.30

Dramatický krúžok DNA / od 13 rokov
utorok 16.30 – 18.00

 

 

Dramatický krúžok

Dramatický krúžok

Dramatický krúžok

Dramatický krúžok

Dramatický krúžok

Dramatický krúžok