Budovanie eGovernmentu

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto systematicky buduje elektronický úrad a služby eGovernmentu, aby sprístupnila informácie a služby samosprávy občanom elektronickou formou a zabezpečila efektívne fungovanie miestneho úradu. Projekt budovania elektronickej samosprávy a úradu prinesie najvýraznejší efekt samotným obyvateľom mestskej časti – urýchlením vybavovania ich záležitostí a úsporou verejných financií, ktoré potom bude možné použiť na iné účely. Má však samozrejme praktický význam aj pre návštevníkov Starého Mesta, ktorí sem prichádzajú za prácou alebo vo voľnom čase – napríklad účinnejšou informovanosťou o podujatiach, dopravnej situácii a pod.

Už dnes poskytuje Staré Mesto obyvateľom a podnikateľom rad elektronických služieb, ktoré nájdete na ďalších stránkach tejto sekcie. Súčasťou budovania eGovernmentu je aj elektronizácia vnútorných procesov úradu a zastupiteľstva, čo prinesie zefektívnenie činnosti úradu a rýchlejšie vybavovanie záležitostí občanov.

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto plánuje pokračovať v budovaní ďalších služieb

eGovernmentu pre svojich obyvateľov, návštevníkov Starého Mesta a širšiu verejnosť. Celé riešenie eGovernmentu vybudovala mestská časť Bratislava-Staré Mesto z vlastných zdrojov, bez príspevku z európskych fondov alebo iných externých zdrojov.