Elektroodpad

Elektroodpad sú všetky elektrozariadenia, ktorých sa chce ich vlastník zbaviť. Sú to napr.: chladničky, práčky, sporáky, televízory, obrazovky, ale aj malé elektrospotrebiče: rádiá, počítače, náradia, hračky, lampy, a iné...

MČ v spolupráci so spoločnosťou ENVIDOM organizuje 2x do roka zber všetkých elektrospotrebičov (okrem televízorov a monitorov), a celoročne zber len veľkých spotrebičov (okrem televízorov a monitorov).

Prostredníctvom Miestneho úradu sa dá prihlásiť len na zber veľkých aj malých elektrospotrebičov, ktorý prebieha 2x do roka. Pre nahlásenie treba vyplniť Žiadosť o zber EO

alebo

na stránke www.zberelektroodpadu.sk sú dostupné všetky termíny zberu, kde sa dá prihlásiť aj celoročne. TU

 

Informácie o najbližšom zbere veľkých aj malých elektrospotrebičov:

 

Kontaktná osoba: Ing. Martin Čillik, martin.cillik@staremesto.sk, tel. č. 59246333

 

Nádoba na drobné elektrospotrebiče

Naša mestská časť sa aktívne zaujíma o environmentálne nakladanie s elektroodpadom. Od mája 2017 nájdete vo vchode miestneho úradu na Vajanského nábreží 3 zbernú nádobu na „veľmi malý“ elektroodpad (veľkosť otvoru je  v zmysle legislatívy 25 x 25 cm). Odovzdať môžete akýkoľvek malý elektroodpad okrem žiariviek, žiaroviek, neónových trubíc, a podobne.

 

Občan, ktorý sa chce legálne zbaviť elektroodpadu, môže využiť aj iné možnosti:

  1. odovzdať ho v predajni pri kúpe nového spotrebiča výmenou kus za kus - tzv. miesta spätného zberu,
  2. odovzdať elektroodpad v rámci zberu organizovaného mestskou časťou v spolupráci so spoločnosťou Envidom,
  3. odovzdať elektroodpad bezplatne spoločnosti Arguss spol. s r.o. -  na tento účel je zriadená bezplatná “zelená“ linka, t.č. 0800 500 011, na ktorej treba nahlásiť požiadavku na odber elektroodpadu a potrebné údaje (meno, adresa, množstvo a druh elektroodpadu). Po dohode termínu s operátorom spoločnosti Arguss príde pre elektroodpad vozidlo spoločnosti.  V prípade záujmu vie po dohode spoločnosť  odviezť aj televízory a monitory,
  4. využiť zberný dvor OLO, kde sa dá elektroodpad odovzdať bezplatne,
  5. prostredníctvom zberu nebezpečného odpadu, ktorý organizuje v každej mestskej časti 2x do roka mesto Bratislava v spolupráci so spoločnosťou Arguss, s.r.o. http://www.arguss.sk/main.php?page=9-sk-Zber_od_obcanov