Elektroodpad

Kontaktná osoba: Ing. Martin Čillik, martin.cillik@staremesto.sk, tel. č. 59246333

 

Elektroodpad sú všetky elektrozariadenia, ktoré sú pre spotrebiteľov nepotrebné a rozhodnú sa ich zbaviť. chladničky, mrazničky, sporáky, práčky, výpočtová technika...

Akciu „Zber elektroodpadu" organizuje MČ v spolupráci so spoločnosťou ENVIDOM dvakrát do roka.


Elektronické prihlásenie TU

 

Žiadosť o zber EO

 

bližšie informácie o zbere elektroodpadu

 

Jar 2019.pdf

Jeseň 2018.pdf

Jar 2018.pdf

Jeseň 2017.pdf

Jar 2017.pdf

Jeseň 2016.pdf

Jar 2016

Jeseň 2015.pdf

Jar 2015.pdf

Jeseň 2014.pdf

Jar 2014.pdf

Jeseň 2013.pdf

Jar 2013.pdf

Jeseň 2012.pdf

Jar 2012.pdf

Jeseň 2009

Jar 2009

 

Nádoba na drobné elektrospotrebiče

Naša mestská časť sa aktívne zaujíma o environmentálne spracovanie elektroodpadu. Od mája 2017 nájdete vo vchode na miestnom úrade na Vajanského nábreží 3 zbernú nádobu na drobný elektroodpad, batérie a mobily s nabíjačkami.

 

 

Viac informácií o nakladaní s elektroodpadom


Občan, ktorý sa chce legálne zbaviť elektroodpadu, môže využiť viac možností:

  1. odovzdať ho pri kúpe nového spotrebiča výmenou kus za kus - tzv. miesta spätného odberu,
  2. odovzdať elektroodpad v rámci zberu organizovaného mestskou časťou dvakrát ročne v spolupráci so spoločnosťou Envidom,
  3. odovzdať elektroodpad bezplatne spoločnosti Arguss spol. s r.o. -  na tento účel je zriadená bezplatná “zelená“ linka, t.č. 0800 500 011, na ktorej treba nahlásiť požiadavku na odber elektroodpadu a potrebné údaje (meno, adresa, množstvo a druh elektroodpadu). Po dohode termínu s operátorom spoločnosti Arguss príde pre elektroodpad vozidlo spoločnosti.  V prípade záujmu vie po dohode spoločnosť spolu s elektroodpadom odviezť aj batérie, textil a staré knihy,
  4. využiť zberný dvor OLO, kde sa dá elektroodpad odovzdať bezplatne,
  5. bezplatne odovzdať elektroodpad na Zbernom dvore Bratislava, Stará Vajnorská 6 - firma Marius Pedersen, a.s.

 

Stále zberné miesta sú:

OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, Bratislava
MČ Bratislava Podunajské Biskupice, Zberný dvor Dvojkrížna ul.
EPSOL s.r.o., Technická 7, Bratislava.
P+K s.r.o., Vajnorská 89, Bratislava
Monika Kormúthová , Pri Trati 2900/13, Bratislava
E.L.A. SLOVAKIA, s.r.o., Majerská ul., Bratislava
ORANGE SLOVENSKO, a.s., Námestie SNP 12 a Prievozská 6/A
LOGOS-SLOVAKIA s.r.o., Gogoľova 18, Bratislava
ICONET s.r.o., Kupeckého 5, Bratislava
Marius Pedersen, a.s., Stará Vajnorská 6 - Zberný dvor
Zberné suroviny a.s.- na prevádzkach 
Miesta spätného odberu v elektropredajniach prostredníctvom ENVIDOM