Granty z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 20.3.2018

Schválené dotácie.pdf Schválené granty.pdf (PDF, 73 KB)