Granty z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, ktoré boli schválené na zasadnutí Miestneho zastupiteľstva dňa 24.10.2017

Schválené dotácie.pdf Schválené granty.pdf (PDF, 85 KB)