Hlásenie o týraní psov

Telefonicky, prípadne osobne oznámiť túto udalosť na miestny úrad, alebo oznámiť písomne a zaslať poštou - uviesť adresu, meno majiteľa psa. V tomto prípade bude daná udalosť riešená v spolupráci so Slobodou zvierat.