Hlasovania

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 1

Výsledok hlasovania č. 1 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Uznesenie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 09:25:47
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 2

Výsledok hlasovania č. 2 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Uznesenie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 09:28:55
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa PROTI
5 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal PROTI
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec PROTI
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA PROTI
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková PROTI
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 21 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 6 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 3

Výsledok hlasovania č. 3 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Uznesenie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 09:30:04
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 4

Výsledok hlasovania č. 4 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Uznesenie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 09:31:19
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 5

Výsledok hlasovania č. 5 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Uznesenie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 09:32:29
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 6

Výsledok hlasovania č. 6 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Uznesenie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 09:33:16
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 29 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 7

Výsledok hlasovania č. 7 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Uznesenie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 09:34:13
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců NEHLASOVAL
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
18 19 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek NEHLASOVAL
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 3
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 8

Výsledok hlasovania č. 8 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Uznesenie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 09:35:46
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová NEHLASOVAL
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek NEHLASOVAL
17 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič NEHLASOVAL
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík PROTI
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 23 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 2 NEHLASOVALO: 3
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 9

Výsledok hlasovania č. 9 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Uznesenie - schvalenie overovatelov )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 09:36:36
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek NEHLASOVAL
17 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZDRŽAL SA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 10

Výsledok hlasovania č. 10 - bod č. 1. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa zrušuje VZN mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007
( Poznámka: Uznesenie - nevyhoveli protestu prokurátora )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 10:16:06
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 2 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa PROTI
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 6 RNDr. Milan Cílek NEHLASOVAL
7 7 MUDr. Marek Čambal PROTI
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 12 Ing. Dušan Franců PROTI
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 21 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec PROTI
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA PROTI
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. PROTI
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková PROTI
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 15 ZDRŽALO SA: 5
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 4 PROTI: 12 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 11

Výsledok hlasovania č. 11 - bod č. 1. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa zrušuje VZN mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 10:19:18
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 33 ZA: 33 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 3 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 12

Výsledok hlasovania č. 12 - bod č. 1. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa zrušuje VZN mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 3/1996 o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 1/2000, 7/2001, 3/2002, 4/2004, 5/2004, 8/2005 a 6/2007
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje VZN )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 10:21:01
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
8 8 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
29 29 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZDRŽAL SA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 33 ZA: 16 ZDRŽALO SA: 17
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 3 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 13

Výsledok hlasovania č. 13 - bod č. 2. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007
( Poznámka: Uznesenie - §3 ods. 1 - spravidla od 1.4. do 15.11. - pozmeňovací návrh poslanca Borguľu )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 11:27:17
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 6 RNDr. Milan Cílek ZDRŽAL SA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 12 Ing. Dušan Franců PROTI
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. PROTI
16 16 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič PROTI
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 21 Soňa Parnická PROTI
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt PROTI
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík PROTI
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 11 ZDRŽALO SA: 11
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 8 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 14

Výsledok hlasovania č. 14 - bod č. 2. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007
( Poznámka: Uznesenie - §3 ods.9-počas exterieroveho sedenia zabezpečiť prechod - z Laurinskej po Uršulinsku )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 11:31:35
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 12 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 21 Soňa Parnická NEHLASOVAL
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt PROTI
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 27 Mgr. Andrea Sváková NEHLASOVAL
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 17 ZDRŽALO SA: 9
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 2 NEHLASOVALO: 3
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 15

Výsledok hlasovania č. 15 - bod č. 2. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007
( Poznámka: Uznesenie - §3 ods. 9 min. 3 m odstup pre peších na severnej strane Hviezdoslavovho nám. )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 11:34:11
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 12 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 21 Soňa Parnická PROTI
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt PROTI
26 26 RNDr. Peter Smrek PROTI
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA PROTI
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 0 Bc. Gabriela Vyhnáliková NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 10 ZDRŽALO SA: 14
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 6 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 16

Výsledok hlasovania č. 16 - bod č. 2. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007
( Poznámka: Uznesenie - povoliť exterierové sedenie s výnimkou pred Univerzitou Komenského, Michalská 1 )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 11:38:18
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZDRŽAL SA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 6 RNDr. Milan Cílek NEHLASOVAL
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZDRŽAL SA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 19 ZDRŽALO SA: 10
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 17

Výsledok hlasovania č. 17 - bod č. 2. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007
( Poznámka: Uznesenie - A. schvaľuje VZN )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 11:40:29
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 6 RNDr. Milan Cílek NEHLASOVAL
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 18

Výsledok hlasovania č. 18 - bod č. 2. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 9/2004 o pešej zóne v znení všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2005, 2/2006 a 2/2007
( Poznámka: Uznesenie - B. žiada prednostu miestneho úradu pripraviť materiálne a technické zabezpečenie vjazdu a výjazdu (návrh Ing. Špankovej) )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 11:41:48
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZDRŽAL SA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 27 Mgr. Andrea Sváková ZA
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 33 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZDRŽAL SA
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 24 ZDRŽALO SA: 7
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 19

Výsledok hlasovania č. 19 - bod č. 3. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej Bratislava ­ Staré Mesto č. 7/2005
( Poznámka: Uznesenie - §2 bod 6 písm. a) a b) vynecháva sa právnicka osoba, §2 bod 6 píam. d) pre právnicke osoby sadzba dane za kalendárny rok 12OOO,-Sk, §2 ods 7 zrušenie písm. b) )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 13:24:06
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická PROTI
22 22 Ing. Vladimír Pištek NEHLASOVAL
23 23 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 19 ZDRŽALO SA: 7
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 1 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 20

Výsledok hlasovania č. 20 - bod č. 3. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej Bratislava ­ Staré Mesto č. 7/2005
( Poznámka: Uznesenie - §2 ods.7 doplnenie písm.b) z dane je oslobodená fzyická osoba podľa §2 bod ž, písm. c - ktorá je vlastníkom jedného psa )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 13:36:58
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek NEHLASOVAL
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 22 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 3 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 21

Výsledok hlasovania č. 21 - bod č. 3. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej Bratislava ­ Staré Mesto č. 7/2005
( Poznámka: Uznesenie - §3 ods. 7 písm. g) 500,- Sk pre motorové vozidlá prepra vujúce účastníkov sobáša; 150,-Sk pre motorové voyidlá prepravujúce účastníkov krstu a privítania dieťaťa )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 13:40:40
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZDRŽAL SA
21 21 Soňa Parnická NEHLASOVAL
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 14 ZDRŽALO SA: 10
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 2 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 22

Výsledok hlasovania č. 22 - bod č. 3. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej Bratislava ­ Staré Mesto č. 7/2005
( Poznámka: Uznesenie - Prílohu č. 1 - doplniť meno psa )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 13:42:20
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZDRŽAL SA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
5 5 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZDRŽAL SA
21 21 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec PROTI
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková PROTI
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 15 ZDRŽALO SA: 8
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 4 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 23

Výsledok hlasovania č. 23 - bod č. 3. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej Bratislava ­ Staré Mesto č. 7/2005
( Poznámka: Uznesenie - okrem psov, ktoré vlastní 3. sektor )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 13:43:48
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZDRŽAL SA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
5 5 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 16 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZDRŽAL SA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
26 26 RNDr. Peter Smrek NEHLASOVAL
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZDRŽAL SA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 7 ZDRŽALO SA: 18
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 1 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 24

Výsledok hlasovania č. 24 - bod č. 3. - Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č./2007, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto č. 8/2004 o miestnych daniach na území mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto v znení všeobecne záväzného nariadenia mestskej Bratislava ­ Staré Mesto č. 7/2005
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje VZN s účinnosťou od 1.1.2OO8 )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 13:47:25
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 6 RNDr. Milan Cílek ZA
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 25

Výsledok hlasovania č. 25 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - znížiť výdavkz vedrejnej správy-zvýšiť položku zeleň a čistenie komunikácií )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:12:30
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Art. Emil Bartko NEHLASOVAL
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
5 5 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 21 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 18 ZDRŽALO SA: 6
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 3 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 26

Výsledok hlasovania č. 26 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - znížiť poplatky za vedenie bankových účtov )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:14:13
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko NEHLASOVAL
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZDRŽAL SA
21 21 Soňa Parnická PROTI
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt PROTI
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 5 ZDRŽALO SA: 17
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 27

Výsledok hlasovania č. 27 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - znížiť výdavky na matričnú činnosť )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:15:12
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
8 8 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová PROTI
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 21 Soňa Parnická PROTI
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Kamil Procházka PROTI
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt PROTI
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
32 32 Mgr. Radoslav Števčík PROTI
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 4 ZDRŽALO SA: 14
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 10 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 28

Výsledok hlasovania č. 28 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - zvýšiť položku výstavba a opravy ciest )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:18:10
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
8 8 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 21 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Kamil Procházka PROTI
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt PROTI
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
32 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. PROTI
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 3 ZDRŽALO SA: 15
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 9 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 29

Výsledok hlasovania č. 29 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - zvýšiť položku nakladania s komunálnym odpadom )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:19:04
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
8 8 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 21 Soňa Parnická PROTI
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Kamil Procházka PROTI
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt PROTI
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková PROTI
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
32 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. PROTI
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 5 ZDRŽALO SA: 11
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 11 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 30

Výsledok hlasovania č. 30 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - zvýšiť položku verejná zeleň )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:20:04
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 21 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková PROTI
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
32 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. PROTI
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 5 ZDRŽALO SA: 13
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 8 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 31

Výsledok hlasovania č. 31 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - znížiť položku bývanie a občianska vybavenosť - trhovisko - VEPOS )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:21:14
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
18 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZDRŽAL SA
21 21 Soňa Parnická PROTI
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Kamil Procházka PROTI
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt PROTI
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 6 ZDRŽALO SA: 14
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 7 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 32

Výsledok hlasovania č. 32 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - zvýšenie položky verejné detské ihriská )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:22:09
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 21 Soňa Parnická NEHLASOVAL
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka NEHLASOVAL
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 24 ZA: 13 ZDRŽALO SA: 7
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 PROTI: 4 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 33

Výsledok hlasovania č. 33 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - zvýšiť príjmy z prenájmu pozemkov, bytov a nebytových priestorov )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:24:39
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 16 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič NEHLASOVAL
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 21 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
22 22 Ing. Vladimír Pištek NEHLASOVAL
23 23 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
24 24 Ing. Marián Procházka NEHLASOVAL
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek NEHLASOVAL
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík PROTI
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 23 ZA: 6 ZDRŽALO SA: 12
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 13 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 4
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 34

Výsledok hlasovania č. 34 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - zrušiť položku - internetizácia - a prostriedky presunúť na rekonštrukciu MŠ a ZŠ )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:30:29
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa PROTI
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal PROTI
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková PROTI
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 20 ZDRŽALO SA: 3
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 4 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 35

Výsledok hlasovania č. 35 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - A. schválenie rozpočtu; B. berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:33:52
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa PROTI
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal PROTI
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec PROTI
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková PROTI
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 22 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 36

Výsledok hlasovania č. 36 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - žiada starostu, abz každé zvýšenie bolo prioritne smerované na čistenie komunikácií - VEPOS )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:42:54
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 12 Ing. Dušan Franců PROTI
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 21 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt PROTI
26 26 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 17 ZDRŽALO SA: 6
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 37

Výsledok hlasovania č. 37 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - viaže použitie prostriedkov na revitaliyáciu Pisztoryho paláca )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:44:00
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 38

Výsledok hlasovania č. 38 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - žiada riaditeľa VEPOS predložiť na MZ vo februári harmonogram čistenia komunikácií )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:45:23
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa NEHLASOVAL
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 39

Výsledok hlasovania č. 39 - bod č. 4. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2008 ­ 2010
( Poznámka: Uznesenie - splnomocňuje starostu určiť záväzné limity podriadených organizácií )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:46:44
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa NEHLASOVAL
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt ZA
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 40

Výsledok hlasovania č. 40 - bod č. 5. - Správa o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto za rok 2006
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 15:50:37
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová NEHLASOVAL
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa NEHLASOVAL
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek NEHLASOVAL
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič NEHLASOVAL
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt NEHLASOVAL
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 23 ZA: 23 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 13 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 5
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 41

Výsledok hlasovania č. 41 - bod č. 6. - Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti za obdobie prvého volebného roka
( Poznámka: Uznesenie - ukončenie diskusie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 17:17:54
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa PROTI
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič NEHLASOVAL
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt NEHLASOVAL
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík PROTI
29 29 Ing. Jana Španková NEHLASOVAL
30 30 Ing. Milan Štefanec PROTI
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 25 ZA: 17 ZDRŽALO SA: 5
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 3 NEHLASOVALO: 3
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 42

Výsledok hlasovania č. 42 - bod č. 6. - Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti za obdobie prvého volebného roka
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 17:22:18
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
8 8 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Peter Schmidt NEHLASOVAL
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
29 29 Ing. Jana Španková NEHLASOVAL
30 30 Ing. Milan Štefanec ZDRŽAL SA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 12 ZDRŽALO SA: 14
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 43

Výsledok hlasovania č. 43 - bod č. 6. - Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti za obdobie prvého volebného roka
( Poznámka: Uznesenie - zrušuje )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 17:23:19
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa PROTI
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal PROTI
8 8 Ing. Viliam Denko PROTI
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 16 Jaroslav Ježek PROTI
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová PROTI
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič PROTI
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek PROTI
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka PROTI
25 25 Ing. Peter Schmidt NEHLASOVAL
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík PROTI
29 29 Ing. Jana Španková NEHLASOVAL
30 30 Ing. Milan Štefanec PROTI
31 31 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková PROTI
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 9 ZDRŽALO SA: 5
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 12 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 44

Výsledok hlasovania č. 44 - bod č. 6. - Správa o činnosti zástupcu starostu mestskej časti za obdobie prvého volebného roka
( Poznámka: Uznesenie - ukladá vicestarostovi vypracovať a predložiť na miestne zastupiteľstvo návrh zoznamu o rozdelení majetku )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 17:24:40
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 12 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt NEHLASOVAL
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 45

Výsledok hlasovania č. 45 - bod č. 9. - Návrh Orientačného plánu činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na rok 2008
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 17:28:53
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka NEHLASOVAL
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt NEHLASOVAL
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková NEHLASOVAL
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 24 ZA: 24 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 3
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 46

Výsledok hlasovania č. 46 - bod č. 10. - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na I. polrok 2008
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 17:32:26
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt NEHLASOVAL
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková NEHLASOVAL
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 25 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 47

Výsledok hlasovania č. 47 - bod č. 11. - Návrh na vyradenie mobilnej ľadovej plochy z majetku VEPOS
( Poznámka: Uznesenie - súhlasí s vyradením do 31.1.2008 )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 17:51:41
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt NEHLASOVAL
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 48

Výsledok hlasovania č. 48 - bod č. 12. - Návrh Koncepcie kultúrnej politiky mestskej časti Bratislava ­ Staré Mesto na roky 2007-2010 (uzn. č.69/2007)
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 18:18:36
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík NEHLASOVAL
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 25 Ing. Peter Schmidt NEHLASOVAL
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 25 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 49

Výsledok hlasovania č. 49 - bod č. 13. - Návrh stratégie rozvoja Staromestskej knižnice na roky 2008-2010
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 18:30:35
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 15 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEHLASOVAL
16 16 Jaroslav Ježek ZA
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 22 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 23 Ing. Kamil Procházka ZA
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 25 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 50

Výsledok hlasovania č. 50 - bod č. 14.A - Informácia o priebehu výberového konania na čistenie ulíc a chodníkov -zimná údržba od 01.01 2008 do 15.03.2008, ktoré sa konalo dňa 10.12.2008
( Poznámka: Uznesenie - odporúča starostovi mestskej časti vyhlásiť nové výberové konanie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 19:38:53
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa PROTI
5 5 Ivan Bútora PROTI
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal PROTI
8 8 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík PROTI
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 0 Jaroslav Ježek NEPRÍTOMNÝ
17 17 MUDr. Halka Ležovičová PROTI
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
23 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
24 24 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
26 26 RNDr. Peter Smrek NEHLASOVAL
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
29 29 Ing. Jana Španková NEHLASOVAL
30 30 Ing. Milan Štefanec PROTI
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková PROTI
POČET PRÍTOMNÝCH: 20 ZA: 4 ZDRŽALO SA: 9
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 16 PROTI: 7 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 51

Výsledok hlasovania č. 51 - bod č. 14.B - Stanovisko mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k investičnej činnosti líniových stavieb na chodníkoch komunikácií III. a IV. triedy v správe mestskej časti Bratislava-Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - stanovuje )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 19:41:34
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko NEHLASOVAL
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 0 Jaroslav Ježek NEPRÍTOMNÝ
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEHLASOVAL
21 21 Soňa Parnická ZA
22 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
23 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík NEHLASOVAL
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 19 ZA: 18 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 17 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 3
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 52

Výsledok hlasovania č. 52 - bod č. 14.C - Návrh na odňatie majetku zvereného do správy rozpočtovej organizácie VEPOS a návrh Dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie VEPOS
( Poznámka: Uznesenie - A.schvaľuje; B.splnomocňuje )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 19:46:53
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal NEHLASOVAL
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík NEHLASOVAL
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 0 Jaroslav Ježek NEPRÍTOMNÝ
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
23 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 19 ZA: 19 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 17 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 3
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 53

Výsledok hlasovania č. 53 - bod č. 14.D - Vzdanie sa poslaneckého mandátu MUDr. Vierou Satinskou v obvode 9 a vyhlásenie náhradníka v obvode 9 - Mgr. Boženy Marienkovej
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 19:51:25
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 0 Jaroslav Ježek NEPRÍTOMNÝ
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 19 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
23 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 32 Mgr. Radoslav Števčík ZA
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 22 ZA: 22 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 14 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 54

Výsledok hlasovania č. 54 - bod č. 14.E - Stanovisko MZ mestskej časti Bratislava Staré Mesto k územiu Podhradie -Vydrica
( Poznámka: Uznesenie - príjma )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 19:58:40
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 0 Jaroslav Ježek NEPRÍTOMNÝ
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 21 Soňa Parnická ZA
22 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
23 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZDRŽAL SA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 20 ZA: 18 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 16 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 10. zasadnutia MZ bod 55

Výsledok hlasovania č. 55 - bod č. 15. - Interpelácie
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200709 - 10. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 11.12.2007 20:03:21
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Martin Borguľa ZA
5 5 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 7 MUDr. Marek Čambal ZA
8 8 Ing. Viliam Denko ZA
9 9 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 10 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 11 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 14 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 0 Jaroslav Ježek NEPRÍTOMNÝ
17 17 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
19 18 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 20 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
22 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
23 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
24 24 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
26 26 RNDr. Peter Smrek ZA
27 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
28 28 Mgr. Sven Šovčík ZA
29 29 Ing. Jana Španková ZA
30 30 Ing. Milan Štefanec ZA
31 31 JUDr. Marta Šteffeková ZA
32 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
33 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
34 34 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
35 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
36 36 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 19 ZA: 19 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 17 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36