Hlasovania

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 1

Výsledok hlasovania č. 1 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Uznesenie - zaradiť do bodu Rôzne: Vyhlásenie stavebnej uzávery ... )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 09:41:26
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa PROTI
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
8 68 Ing. Viliam Denko PROTI
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 75 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
16 76 Jaroslav Ježek PROTI
17 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
18 79 Mgr. Bohdana Machajová PROTI
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek PROTI
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka PROTI
25 85 MUDr. Viera Satinská ZA
26 86 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
30 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
31 91 Ing. Milan Štefanec PROTI
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 94 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
36 96 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 13 ZDRŽALO SA: 7
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 7 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 2

Výsledok hlasovania č. 2 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 09:43:01
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 68 Ing. Viliam Denko ZA
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 75 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 85 MUDr. Viera Satinská ZA
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 94 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 30 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 3

Výsledok hlasovania č. 3 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 09:44:54
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 68 Ing. Viliam Denko ZA
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 75 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická NEHLASOVAL
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 85 MUDr. Viera Satinská ZA
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík NEHLASOVAL
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 94 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 3
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 4

Výsledok hlasovania č. 4 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Iné - voľba volebnej komisie )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 09:45:59
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 68 Ing. Viliam Denko ZA
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 75 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 85 MUDr. Viera Satinská ZA
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 94 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 3
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 5

Výsledok hlasovania č. 5 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 09:47:01
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 68 Ing. Viliam Denko ZA
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 75 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 85 MUDr. Viera Satinská ZA
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
34 94 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 29 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 6

Výsledok hlasovania č. 6 - bod č. 0. - tlač č. I. - Vzdanie sa poslaneckého mandátu
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 09:51:21
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 68 Ing. Viliam Denko ZA
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
15 75 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 85 MUDr. Viera Satinská ZA
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 94 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 7

Výsledok hlasovania č. 7 - bod č. 0. - tlač č. II. - Zloženie sľubu poslankyne Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Bc. Gabriely Vyhnálikovej
( Poznámka: Uznesenie - odporúča vyhlásenie Bc. G. Vyhnálikovej za poslankyňu Miestneho zastupiteľstva )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 09:53:10
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 68 Ing. Viliam Denko ZA
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
15 75 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 85 MUDr. Viera Satinská ZA
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 94 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 30 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 8

Výsledok hlasovania č. 8 - bod č. 0. - tlač č. II. - Zloženie sľubu poslankyne Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Bc. Gabriely Vyhnálikovej
( Poznámka: Uznesenie - konštatuje, že zákonom stanovený sľub zložila Bc. Gabriela Vyhnáliková )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 09:56:17
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 68 Ing. Viliam Denko ZA
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
15 75 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka NEHLASOVAL
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 85 MUDr. Viera Satinská ZA
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková NEHLASOVAL
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 94 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 9

Výsledok hlasovania č. 9 - bod č. 0. - tlač č. III. - Voľba člena Miestnej rady
( Poznámka: Uznesenie - voľba Ing. M. Procházku za )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 10:20:07
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
5 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 0 MUDr. Marek Čambal NEPRÍTOMNÝ
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 0 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská NEPRÍTOMNÝ
10 0 Mgr. Ondrej Dostál NEPRÍTOMNÝ
11 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 0 Jaroslav Ježek NEPRÍTOMNÝ
17 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
18 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
19 0 Ing. arch. Ján Mackovič NEPRÍTOMNÝ
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
22 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
23 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
24 0 Ing. Marián Procházka NEPRÍTOMNÝ
25 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
26 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
27 0 RNDr. Peter Smrek NEPRÍTOMNÝ
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
30 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
31 0 Ing. Milan Štefanec NEPRÍTOMNÝ
32 0 JUDr. Marta Šteffeková NEPRÍTOMNÝ
33 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Peter Tatár, CSc. NEPRÍTOMNÝ
36 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
37 0 Bc. Gabriela Vyhnáliková NEPRÍTOMNÝ
38 0 Helda Molnárová žiadosť o príspevok občana NEPRÍTOMNÝ
39 0 Ing. Oliver Paradeiser prednosta úradu NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 1 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 39

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 10

Výsledok hlasovania č. 10 - bod č. 0. - tlač č. IV. - Voľba poslankyne Bc. Vyhnálikovej do komisií Miestneho zastupiteľstva
( Poznámka: Procedurálne: Iné - doplnenie komisií aklamačným hlasovaním )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 10:25:46
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 68 Ing. Viliam Denko ZA
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
15 75 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 80 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 81 Soňa Parnická NEHLASOVAL
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 85 MUDr. Viera Satinská ZA
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 30 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 11

Výsledok hlasovania č. 11 - bod č. 0. - tlač č. IV. - Voľba poslankyne Bc. Vyhnálikovej do komisií Miestneho zastupiteľstva
( Poznámka: Uznesenie - volí poslancov za členov komisií podľa predloženého návrhu )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 10:31:33
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 68 Ing. Viliam Denko ZA
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
15 75 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 80 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 81 Soňa Parnická NEHLASOVAL
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 29 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 12

Výsledok hlasovania č. 12 - bod č. 1. - Návrh na reštrukturalizáciu VEPOS Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje reštrukturalizáciu a ukladá riaditeľovi VEPOS-u predložiť novú organizačnú štruktúru )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 11:14:00
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 3
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 13

Výsledok hlasovania č. 13 - bod č. 2. - Správa o plnení rozpočtu mestskej časti za I.polrok 2007
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 11:31:00
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 14

Výsledok hlasovania č. 14 - bod č. 3. - Návrh na zmenu rozpočtu mestskej časti na rok 2007
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje II.zmenu rozpočtu )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 11:39:16
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
26 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík NEHLASOVAL
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 15

Výsledok hlasovania č. 15 - bod č. 4. - Návrh Orientačného plánu činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II.polrok 2007
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie orientačný plán činnosti a termínov Miestnej rady )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 11:47:01
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 62 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 80 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
26 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 16

Výsledok hlasovania č. 16 - bod č. 4. - Návrh Orientačného plánu činnosti a termínov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II.polrok 2007
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje orientačný plán činnosti a termínov Miestneho zastupiteľstva )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 12:28:24
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 23 ZA: 23 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 14 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 17

Výsledok hlasovania č. 17 - bod č. 5. - Návrh na zrušenie uznesení u nerealizovaných prevodov vlastníctva nebytových priestorov č.466/1997, 467/1997, 488/1998, 689/1998, 690/1998, 725/1998, 34/1999, 193/1999, 89/2000, 112/2000, 98/2001, 48/2002, 119/2002, 150/2002, 18/2003, 82/2003, 31/2004,
( Poznámka: Uznesenie - zrušuje uznesenia )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 12:33:18
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 72 Ing. Dušan Franců ZA
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 18

Výsledok hlasovania č. 18 - bod č. 6. - Správa o kontrole plnenia uznesení za roky 1998-2006 a I.polrok 2007
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 12:35:35
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 72 Ing. Dušan Franců ZA
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová NEHLASOVAL
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík NEHLASOVAL
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 19

Výsledok hlasovania č. 19 - bod č. 7. - Správa o výsledku kontroly hospodárenia s rozpočtovými prostriedkami a majetkom za obdobie roku 2006 v Základnej škole na Dubovej ulici
( Poznámka: Uznesenie )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 12:37:32
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 72 Ing. Dušan Franců ZA
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 20

Výsledok hlasovania č. 20 - bod č. 8. - Správa o výsledku kontroly príjmovej časti rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto - daňový príjem z dane za užívanie verejného priestranstva za účelom zriadenia exteriérového sedenia v roku 2007
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 12:51:14
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 72 Ing. Dušan Franců ZA
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 21

Výsledok hlasovania č. 21 - bod č. 9. - Správa o výsledku hospodárenia s finančnými prostriedkami a nakladania s majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorú vykonal Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky za rok 2006
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 12:58:40
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 0 MUDr. Marek Čambal NEPRÍTOMNÝ
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 72 Ing. Dušan Franců ZA
13 73 Ing. Natália Halásová ZA
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 85 MUDr. Viera Satinská ZA
26 86 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 90 Ing. Jana Španková ZA
31 0 Ing. Milan Štefanec NEPRÍTOMNÝ
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 24 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 22

Výsledok hlasovania č. 22 - bod č. 10. - Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru
( Poznámka: Uznesenie - odporúča upraviť VZN podľa návrhu posl. O. Dostála )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 13:39:18
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
12 72 Ing. Dušan Franců ZA
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 76 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
20 80 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 85 MUDr. Viera Satinská ZA
26 86 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
30 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZDRŽAL SA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 14 ZDRŽALO SA: 14
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 23

Výsledok hlasovania č. 23 - bod č. 10. - Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k návrhu VZN hl. mesta SR Bratislavy o opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately finančného charakteru
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje podľa predložených materiálov )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 13:41:09
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 61 Mgr. Miroslava Babčanová ZDRŽAL SA
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
5 65 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 72 Ing. Dušan Franců PROTI
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 80 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
21 81 Soňa Parnická NEHLASOVAL
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 85 MUDr. Viera Satinská PROTI
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
31 91 Ing. Milan Štefanec ZDRŽAL SA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 96 Marek Ťapák ZA
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 15 ZDRŽALO SA: 8
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 4 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 7. zasadnutia MZ bod 24

Výsledok hlasovania č. 24 - bod č. 12. - Interpelácie - Informácia o vybavovaní interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie informáciu o vybavovaní interpelácií )
Zasadnutie č. 200706 - 7. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 18.09.2007 15:27:04
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
3 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
4 64 Ing. Martin Borguľa ZA
5 65 Ivan Bútora ZA
6 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
7 67 MUDr. Marek Čambal ZA
8 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
9 69 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
10 70 Mgr. Ondrej Dostál ZA
11 71 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
12 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
14 74 PhDr. Štefan Holčík ZA
15 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
16 76 Jaroslav Ježek ZA
17 77 MUDr. Halka Ležovičová ZA
18 79 Mgr. Bohdana Machajová ZA
19 78 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
20 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
21 81 Soňa Parnická ZA
22 82 Ing. Vladimír Pištek ZA
23 99 Ing. Kamil Procházka ZA
24 84 Ing. Marián Procházka ZA
25 85 MUDr. Viera Satinská ZA
26 86 Ing. Peter Schmidt ZA
27 87 RNDr. Peter Smrek ZA
28 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
29 89 Mgr. Sven Šovčík ZA
30 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
31 91 Ing. Milan Štefanec ZA
32 92 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 93 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
35 95 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
37 97 Bc. Gabriela Vyhnáliková ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 24 ZA: 24 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 13 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37