Hlasovania

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 1

Výsledok hlasovania č. 1 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia - Stiahnutie bodu 9 z rokovania )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 09:19:40
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 40 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 25 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 2

Výsledok hlasovania č. 2 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 09:20:34
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 40 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská PROTI
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt NEHLASOVAL
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 25 ZA: 23 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 PROTI: 1 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 3

Výsledok hlasovania č. 3 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 09:21:39
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 40 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 25 ZA: 23 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 4

Výsledok hlasovania č. 4 - bod č. 1. - Záverečný účet mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2006
( Poznámka: Uznesenie - Schvaľuje A/, B/ )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 09:51:16
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZDRŽAL SA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
6 40 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZDRŽAL SA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZDRŽAL SA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 21 ZDRŽALO SA: 5
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 5

Výsledok hlasovania č. 5 - bod č. 2. - Správa o výsledkoch inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k 31.12.2006
( Poznámka: Uznesenie - Berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 09:57:22
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 40 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 6

Výsledok hlasovania č. 6 - bod č. 3. - Informácia o stave a postupe vymáhania pohľadávok mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - A/ berie na vedomie, B/ žiada )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 10:56:02
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 40 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEHLASOVAL
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická NEHLASOVAL
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 24 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 7

Výsledok hlasovania č. 7 - bod č. 4. - Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2007
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 10:58:09
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 40 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík NEHLASOVAL
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 8

Výsledok hlasovania č. 8 - bod č. 5. - Návrh plánu kontrolnej činnosti hl.kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na II.polrok 2007
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje s úpravami )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 11:04:11
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 40 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZDRŽAL SA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 9

Výsledok hlasovania č. 9 - bod č. 6. - Správa o výsledku kontroly dodržiavania Opatrenia č.2/2006 starostu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktorým sa určuje postup pri vydávaní preddavkov z pokladne a spôsob ich vyúčtovania na Miestnom úrade mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 11:06:46
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 40 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková NEHLASOVAL
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík NEHLASOVAL
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 10

Výsledok hlasovania č. 10 - bod č. 7. - Návrh na zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie s názvom RETEST-resocializačné terapeutické stredisko
( Poznámka: Uznesenie - pozmeňujúci návrh )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 11:17:43
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta PROTI
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 40 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek PROTI
18 18 MUDr. Halka Ležovičová PROTI
19 20 Mgr. Bohdana Machajová PROTI
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič PROTI
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek PROTI
24 25 Ing. Marián Procházka PROTI
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík PROTI
31 31 Ing. Jana Španková PROTI
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 12 ZDRŽALO SA: 6
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 12 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 11

Výsledok hlasovania č. 11 - bod č. 7. - Návrh na zriadenie samostatnej rozpočtovej organizácie s názvom RETEST-resocializačné terapeutické stredisko
( Poznámka: Uznesenie - A/ zriaďuje, B/schvaľuje )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 11:19:14
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 40 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická NEHLASOVAL
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 12

Výsledok hlasovania č. 12 - bod č. 8. - Návrh na zrušenie uznesenia č. 59/2006 časť B.a návrh na schválenie zámeru na opätovné zriadenie Detských jaslí a Materskej školy na ul.Javorinská 9 v Bratislave
( Poznámka: Uznesenie - návrh na ukončenie diskusie k bodu )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 11:49:46
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 40 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců PROTI
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová NEHLASOVAL
19 20 Mgr. Bohdana Machajová PROTI
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZDRŽAL SA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 18 ZDRŽALO SA: 7
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 4 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 13

Výsledok hlasovania č. 13 - bod č. 8. - Návrh na zrušenie uznesenia č. 59/2006 časť B.a návrh na schválenie zámeru na opätovné zriadenie Detských jaslí a Materskej školy na ul.Javorinská 9 v Bratislave
( Poznámka: Uznesenie - A/zrušuje, B/ schvaľuje, C/ žiada, D/ ukladá )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 11:58:17
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 40 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 41 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZDRŽAL SA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 4
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 14

Výsledok hlasovania č. 14 - bod č. 10/A. - Návrh na doplnenie stanoviska mestskej časti Bratislava - Staré Mesto k aktualizácii územného plánu zóny A6 Bratislava 2006 sektor č.10a
( Poznámka: Uznesenie - A/odporúča , B/ žiada )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 12:24:09
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
6 40 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 41 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 22 ZDRŽALO SA: 7
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 15

Výsledok hlasovania č. 15 - bod č. 10. - Rôzne
( Poznámka: Uznesenie - Hlasovanie o sobášení počas št.sviatku 15.9.2007 )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 12:51:37
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
6 40 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 41 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 25 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 6. zasadnutia MZ bod 16

Výsledok hlasovania č. 16 - bod č. 9. - Návrh na využitie Pisztoryho paláca v zmysle uznesenia č. 57/2007 časť B
( Poznámka: Uznesenie - 1/ žiada zahájiť rokovanie, 2/ zahájiť rokovannie 3/ predložiť materiál )
Zasadnutie č. 200705 - 6. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 26.06.2007 13:08:13
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
6 40 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský, CSc. NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 42 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 25 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37