Hlasovania

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 1

Výsledok hlasovania č. 1 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Uznesenie - doplnenie v bode Rozne: Návrh na zriadenie Starmestského centra súčasného umenia )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 09:14:34
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko NEHLASOVAL
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 4
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 2

Výsledok hlasovania č. 2 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Uznesenie - doplnenie bodu 5A. Vystúpenia zástupcu občianskeho združenia Právo staromešťana na bývanie )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 09:16:44
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
7 7 RNDr. Milan Cílek ZDRŽAL SA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek PROTI
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 21 ZDRŽALO SA: 6
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 1 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 3

Výsledok hlasovania č. 3 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 09:18:11
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka NEHLASOVAL
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 4

Výsledok hlasovania č. 4 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - vrátane overovateľov zápisnice )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 09:20:26
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko NEHLASOVAL
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 5

Výsledok hlasovania č. 5 - bod č. 1. - Návrh Dodatku č.13 Organizačného poriadku samosprávy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 09:23:21
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
7 7 RNDr. Milan Cílek NEHLASOVAL
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 0 JUDr. Marta Šteffeková NEPRÍTOMNÝ
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 6

Výsledok hlasovania č. 6 - bod č. 2. - Návrh na 1.zmenu rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na rok 2007
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 09:32:52
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 31 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 7

Výsledok hlasovania č. 7 - bod č. 4. - Inventarizácia nehnuteľného majetku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto podľa uznesenia č.35/2007 časť A. bod 1.
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 09:46:10
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 31 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 8

Výsledok hlasovania č. 8 - bod č. 5. - Návrh na schválenie: Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s majekom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto; Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto; Smernica o pravidlách prenájmu majetku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme
( Poznámka: Protinávrh - posl. Dostál : Pravidlá nakladania s majetkom ... : čl. 6, časť I., bod B. Predaj - podľa pôvodného materiálu )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 12:11:23
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko PROTI
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. PROTI
17 17 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová PROTI
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič PROTI
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek PROTI
24 25 Ing. Marián Procházka PROTI
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík PROTI
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 16 ZDRŽALO SA: 7
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 9 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 9

Výsledok hlasovania č. 9 - bod č. 5. - Návrh na schválenie: Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s majekom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto; Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto; Smernica o pravidlách prenájmu majetku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme
( Poznámka: Uznesenie - posl. Ležovičová : Pravidlá nakladania s majetkom ... : čl. 6, časť I., bod B. Predaj, odsek (1).c) doplniť: za podmienky že záujemca zabezpečí primerané náhrady )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 12:13:24
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 29 ZDRŽALO SA: 3
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 10

Výsledok hlasovania č. 10 - bod č. 5. - Návrh na schválenie: Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s majekom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto; Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto; Smernica o pravidlách prenájmu majetku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme
( Poznámka: Uznesenie - posl. Dočolomanská: Pravidlá nakladania s majetkom ... : čl.2, bod B(4) - zameniť predaj formou verejnej súťaže za: prenajíma žiadateľom-staromešťanom podľa osobitných vopred stanovených kritérií )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 12:18:19
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko PROTI
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. PROTI
5 5 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
6 46 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
13 13 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek PROTI
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZDRŽAL SA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek PROTI
24 25 Ing. Marián Procházka PROTI
25 24 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík PROTI
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. PROTI
37 37 Marek Ťapák PROTI
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 10 ZDRŽALO SA: 11
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 11 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 11

Výsledok hlasovania č. 11 - bod č. 5. - Návrh na schválenie: Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s majekom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto; Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto; Smernica o pravidlách prenájmu majetku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme
( Poznámka: Uznesenie - posl. M.Procházka: Pravidlá nakladania s majetkom ... : čl.3, bod A (4) - nebytové priestory za prenajímajú na dobu určitú alebo neurčitú )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 12:20:06
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 46 Ivan Bútora PROTI
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal PROTI
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců PROTI
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka PROTI
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec PROTI
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA PROTI
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. PROTI
37 37 Marek Ťapák PROTI
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 16 ZDRŽALO SA: 3
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 13 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 12

Výsledok hlasovania č. 12 - bod č. 5. - Návrh na schválenie: Zásady hospodárenia s majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a s majekom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto; Pravidlá nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto; Smernica o pravidlách prenájmu majetku mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a postupe pri uzatváraní zmlúv o nájme
( Poznámka: Uznesenie - A. zrušuje uznesnia podľa materiálu; B. schvaľuje Zásady hospodárenia, Pravidlá nakladania s majetkom a Smernicu v znení doplnkov, C. poveruje starostu ... )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 12:22:52
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZDRŽAL SA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZDRŽAL SA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 29 ZDRŽALO SA: 3
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 13

Výsledok hlasovania č. 13 - bod č. 6. - Informácia o implementácii Mobil Parking
( Poznámka: Uznesenie - A. berie na vedomie informáciu, B. poveruje starostu zabezpečiť rokovania ... )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 13:08:27
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZDRŽAL SA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
6 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZDRŽAL SA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZDRŽAL SA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 23 ZDRŽALO SA: 6
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 14

Výsledok hlasovania č. 14 - bod č. 7. - Návrh na indikatívne možnosti čerpania fondov EU v programovom období 2007-2013 v podmienkach mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a na spracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja
( Poznámka: Uznesenie - A. berie na vedomie informáciu, B. poveruje starostu zabezpečiť prípravu projektov,prípravu a spracovanie PHaSR )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 13:34:58
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 0 MUDr. Peter Tatár, CSc. NEPRÍTOMNÝ
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 24 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 15

Výsledok hlasovania č. 15 - bod č. 8. - Návrh na určenie zariadení mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, ktoré budú hospodáriť so zvereným preddavkom
( Poznámka: Uznesenie - určuje zariadenia: MKC Ventúrska 9, Školská 14, Gaštanova 9 )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 13:37:42
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 16

Výsledok hlasovania č. 16 - bod č. 9. - Návrh na zmenu termínu zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - A.berie na vedomie zmenu termínu Miestnej rady, B. schvaľuje zmenu termínu Miestneho zastupiteľstva, zberu a expedície materiálov )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 13:39:48
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZDRŽAL SA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 17

Výsledok hlasovania č. 17 - bod č. 10. - Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti na rok 2007
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje poskytnutie dotácií )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 13:46:14
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 25 ZA: 24 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 18

Výsledok hlasovania č. 18 - bod č. 11. - Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2006
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 13:48:42
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 0 Jaroslav Ježek NEPRÍTOMNÝ
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 0 MUDr. Peter Tatár, CSc. NEPRÍTOMNÝ
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 19 ZA: 19 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 18 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 19

Výsledok hlasovania č. 19 - bod č. 12. - Podrobná analýza jednotlivých výdavkov týkajúcich sa zimnej údržby za rok 2006
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 13:55:59
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 0 Mgr. Ondrej Dostál NEPRÍTOMNÝ
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 22 ZA: 22 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 15 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 20

Výsledok hlasovania č. 20 - bod č. 13. - Informácia o vyhodnotení starostlivosti o zeleň, ktorá je zverená mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 14:05:03
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 23 ZA: 23 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 14 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 21

Výsledok hlasovania č. 21 - bod č. 14. - Informácia o vyhodnotení plánu opráv a údržby komunikácií III. a IV. triedy v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 14:11:13
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 24 ZA: 24 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 13 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 22

Výsledok hlasovania č. 22 - bod č. 15. - Návrh náplne činnosti Komisie sociálnej, zdravotnej a rodiny Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - A. ruší uznesenie č.66/1993, B. schvaľuje náplň činnosti )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 14:15:56
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 22 ZA: 22 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 15 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 23

Výsledok hlasovania č. 23 - bod č. 16. - tlač č. A - Rôzne: Návrh na zriadenie staromestského centra súčasného umenia - koncepcia riešenia ďalšieho využitia Pisztoryho paláca
( Poznámka: Uznesenie - A. schvaľuje návrh zámeru na ďalšie využitie Pisztoryho paláca, B. poveruje Mgr. S. Šovčíka predložiť na ďalšie zasadnutie miestneho zastupiteľstva projekt ... )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 15:02:16
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZDRŽAL SA
22 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 24 ZA: 22 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 13 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 5. zasadnutia MZ bod 24

Výsledok hlasovania č. 24 - bod č. 17. - Informácia o vybavovaní interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie informáciu o vybavovaní interpelácií )
Zasadnutie č. 200704 - 5. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 29.05.2007 15:31:59
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 0 Mgr. Ondrej Dostál NEPRÍTOMNÝ
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 22 ZA: 22 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 15 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37