Hlasovania

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 1

Výsledok hlasovania č. 1 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Uznesenie - doplnenie bodu 3.A )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 09:36:55
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 46 Ivan Bútora PROTI
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal PROTI
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců PROTI
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec PROTI
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA PROTI
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 19 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 12 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 2

Výsledok hlasovania č. 2 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 09:38:23
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZDRŽAL SA
22 22 Soňa Parnická NEHLASOVAL
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZDRŽAL SA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 5
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 3

Výsledok hlasovania č. 3 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 09:40:42
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek NEHLASOVAL
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová NEHLASOVAL
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 29 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 4

Výsledok hlasovania č. 4 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 09:41:44
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEHLASOVAL
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek NEHLASOVAL
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 5

Výsledok hlasovania č. 5 - bod č. 1. - Návrh Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - A) ruší starý organizačný poriadok, B)schvaľuje Organizačný poriadok Miestneho úradu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto s účinnosťou od 1.mája 2007, C) poveruje starostu... )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 09:54:03
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 30 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 6

Výsledok hlasovania č. 6 - bod č. 2. - Návrh na zrušenie Staromestského kultúrneho strediska
( Poznámka: Uznesenie - A) ruší rozpočtovú organizáciu SKS, B) odvoláva riaditeľa organizácie SKS, C) poveruje starostu ... )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 10:09:25
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík NEHLASOVAL
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 31 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 7

Výsledok hlasovania č. 7 - bod č. 3. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 o voľných pouličných aktivitách
( Poznámka: Uznesenie )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 10:33:59
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 2 Mgr. Juraj Barta ZDRŽAL SA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 46 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA PROTI
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 22 ZDRŽALO SA: 5
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 8

Výsledok hlasovania č. 8 - bod č. 3. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 o voľných pouličných aktivitách
( Poznámka: Uznesenie - par. 1 odst.2 - podľa návrhu posl. Dostála )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 10:39:15
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 46 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZDRŽAL SA
8 8 MUDr. Marek Čambal PROTI
9 9 Ing. Viliam Denko PROTI
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 17 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek PROTI
24 25 Ing. Marián Procházka PROTI
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek PROTI
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec PROTI
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA PROTI
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 11 ZDRŽALO SA: 9
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 11 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 9

Výsledok hlasovania č. 9 - bod č. 3. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 o voľných pouličných aktivitách
( Poznámka: Uznesenie - par.2 ods.3 - podľa návrhu posl. Dostála )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 10:41:17
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZDRŽAL SA
8 8 MUDr. Marek Čambal PROTI
9 9 Ing. Viliam Denko PROTI
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská PROTI
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 17 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová PROTI
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Vladimír Pištek PROTI
24 25 Ing. Marián Procházka PROTI
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek PROTI
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 14 ZDRŽALO SA: 8
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 9 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 10

Výsledok hlasovania č. 10 - bod č. 3. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 o voľných pouličných aktivitách
( Poznámka: Uznesenie - par.4 ods.1 pís.j - vypustiť komunizmus )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 10:42:56
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta PROTI
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora PROTI
7 7 RNDr. Milan Cílek PROTI
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko PROTI
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
13 13 Ing. Dušan Franců PROTI
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 17 Jaroslav Ježek PROTI
18 18 MUDr. Halka Ležovičová PROTI
19 20 Mgr. Bohdana Machajová PROTI
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič PROTI
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
24 25 Ing. Marián Procházka PROTI
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 28 RNDr. Peter Smrek PROTI
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková PROTI
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík PROTI
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. PROTI
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 6 ZDRŽALO SA: 4
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 20 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 11

Výsledok hlasovania č. 11 - bod č. 3. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 o voľných pouličných aktivitách
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje VZN )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 10:44:12
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZDRŽAL SA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZDRŽAL SA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZDRŽAL SA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 5
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 12

Výsledok hlasovania č. 12 - bod č. 3. - tlač č. A - Základné tézy pre spracovanie pravidiel na nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje predložený návrh - body A a B )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 11:54:12
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZDRŽAL SA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 30 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 13

Výsledok hlasovania č. 13 - bod č. 3. - tlač č. A - Základné tézy pre spracovanie pravidiel na nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje predložený návrh - bod C 1 )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 11:55:17
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora PROTI
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZDRŽAL SA
22 22 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZDRŽAL SA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. PROTI
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 21 ZDRŽALO SA: 7
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 4 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 14

Výsledok hlasovania č. 14 - bod č. 3. - tlač č. A - Základné tézy pre spracovanie pravidiel na nakladanie s majetkom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje predložený návrh - bod C 2 )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 11:56:26
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
6 46 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců PROTI
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZDRŽAL SA
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZDRŽAL SA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. PROTI
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 17 ZDRŽALO SA: 9
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 6 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 15

Výsledok hlasovania č. 15 - bod č. 4. - Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 93/1999 na zabezpečenie predaja nehnuteľnosti na Špitálskej 29, parc.č.8514/2 s domom súp.č.2193
( Poznámka: Uznesenie - zrušuje )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 12:22:24
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko PROTI
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 17 ZDRŽALO SA: 12
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 2 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 16

Výsledok hlasovania č. 16 - bod č. 5. - Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č. 728 zo 17.11.1998 , bod 13, ktorým bol schválený predaj pozemku parc.č. 7741/3 na Banskobystrickej ul.
( Poznámka: Uznesenie - zrušuje )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 12:33:03
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko PROTI
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
9 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 16 ZDRŽALO SA: 12
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 1 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 17

Výsledok hlasovania č. 17 - bod č. 6. - Návrh na zrušenie uznesení miestneho zastupiteľstva č. 87/2006, ktorým bol schválený predaj pozemkov parc.č. 3063, 3064 na Galandovej ul.č.2, č.92/2006 na zabezpečenie predaja nehnuteľností na Beskydskej 10, parc.č.7467/3 s domom súp.č.3134 formou cenovej ponuky a č. 113/2003 bod 3., ktorým bol schválený predaj pozemku parc.č.2608/13 na Červeňovej ulici
( Poznámka: Uznesenie - zrušuje )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 12:38:00
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 0 Mgr. Bohdana Machajová NEPRÍTOMNÝ
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 0 MUDr. Peter Tatár, CSc. NEPRÍTOMNÝ
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 18 ZDRŽALO SA: 8
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 18

Výsledok hlasovania č. 18 - bod č. 7. - Návrh na zrušenie uznesenia č.61/2006 , ktorým bol odsúhlasený zámer rekonštrukcie dvoch nebytových priestorov na Vajanského nábr.č.15 na ubytovňu pre učiteľov
( Poznámka: Uznesenie - zrušuje )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 12:40:14
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 29 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 19

Výsledok hlasovania č. 19 - bod č. 8. - Správa o realizácii sociálnej politiky mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v roku 2006
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 12:45:38
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 0 Ing. arch. Ján Mackovič NEPRÍTOMNÝ
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 20

Výsledok hlasovania č. 20 - bod č. 9. - Vyhodnotenie zimnej služby na miestnych komunikáciách spravovaných mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - A) berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 13:19:10
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
6 46 Ivan Bútora PROTI
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
13 13 Ing. Dušan Franců PROTI
14 14 Ing. Natália Halásová NEHLASOVAL
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. PROTI
17 17 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. PROTI
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 10 ZDRŽALO SA: 8
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 7 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 21

Výsledok hlasovania č. 21 - bod č. 9. - Vyhodnotenie zimnej služby na miestnych komunikáciách spravovaných mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - B) ukladá riaditeľovi VEPOS-u predložiť podrobnú analýzu zimnej údržby )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 13:20:16
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 26 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 11 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 22

Výsledok hlasovania č. 22 - bod č. 9. - Vyhodnotenie zimnej služby na miestnych komunikáciách spravovaných mestskou časťou Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - C) žiada vicestarostu zabezpečiť údaje o zimnej údržbe v porovnateľných mestách )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 13:21:15
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová NEHLASOVAL
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 0 RNDr. Peter Smrek NEPRÍTOMNÝ
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZDRŽAL SA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 25 ZA: 17 ZDRŽALO SA: 5
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 PROTI: 2 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 4. zasadnutia MZ bod 23

Výsledok hlasovania č. 23 - bod č. 10. - tlač č. A - Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č.54/2005, ktorým bol schválený predaj časti pozemku parc.č.4734/1 na Lovinského ulici
( Poznámka: Uznesenie - zrušuje )
Zasadnutie č. 200703 - 4. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 24.04.2007 13:24:31
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
6 46 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský, CSc. ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 24 ZA: 24 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 13 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37