Hlasovania

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 1

Výsledok hlasovania č. 1 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 09:17:11
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal NEHLASOVAL
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 20 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 2

Výsledok hlasovania č. 2 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 09:19:59
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 0 Ing. arch. Marcel Dzurilla NEPRÍTOMNÝ
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 0 Jaroslav Ježek NEPRÍTOMNÝ
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 20 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský NEHLASOVAL
22 22 Soňa Parnická NEHLASOVAL
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská NEHLASOVAL
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík NEHLASOVAL
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 22 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 5
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 3

Výsledok hlasovania č. 3 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 09:21:06
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská NEHLASOVAL
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 20 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická NEHLASOVAL
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec NEHLASOVAL
33 0 JUDr. Marta Šteffeková NEPRÍTOMNÝ
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 4
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 4

Výsledok hlasovania č. 4 - bod č. 1. - Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na roky 2007-2009
( Poznámka: Uznesenie - a) schvaľuje upravený návrh rozpočtu podľa predloženého návrhu, b) berie na vedomie návrhy rozpočtov na roky 2008 - 2009, ... )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 09:50:34
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická NEHLASOVAL
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 34 ZA: 33 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 3 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 5

Výsledok hlasovania č. 5 - bod č. 4. - Návrh územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády
( Poznámka: Uznesenie - pripomienka 11/8 - uviesť do súladu grafickú a textovú časť )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 11:58:32
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZDRŽAL SA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko NEHLASOVAL
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská NEHLASOVAL
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 27 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková PROTI
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 33 ZA: 20 ZDRŽALO SA: 8
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 4 PROTI: 3 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 6

Výsledok hlasovania č. 6 - bod č. 4. - Návrh územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády
( Poznámka: Uznesenie - regulačný blok 19-2 - zmeniť regulatív podlažnosti na 1 / 2 / 1 )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 12:01:30
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta PROTI
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZDRŽAL SA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
13 13 Ing. Dušan Franců PROTI
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. PROTI
17 17 Jaroslav Ježek PROTI
18 18 MUDr. Halka Ležovičová PROTI
19 20 Mgr. Bohdana Machajová PROTI
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič PROTI
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Vladimír Pištek PROTI
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 35 ZA: 11 ZDRŽALO SA: 13
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 11 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 7

Výsledok hlasovania č. 7 - bod č. 4. - Návrh územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády
( Poznámka: Uznesenie - regulačný blok 24-1 - zmeniť regulatív podlažnosti na 1 / 2 / 0 )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 12:02:53
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta PROTI
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. PROTI
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora PROTI
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko PROTI
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská PROTI
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
13 13 Ing. Dušan Franců PROTI
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. PROTI
17 17 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová PROTI
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský PROTI
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek PROTI
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík PROTI
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. PROTI
37 37 Marek Ťapák ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 34 ZA: 8 ZDRŽALO SA: 7
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 3 PROTI: 19 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 8

Výsledok hlasovania č. 8 - bod č. 4. - Návrh územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády
( Poznámka: Uznesenie - regulačný blok 04-4 - zmeniť regulatív podlažnosti na 1 / 2 / 1 )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 12:04:36
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. PROTI
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora PROTI
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. PROTI
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
20 0 Ing. arch. Ján Mackovič NEPRÍTOMNÝ
21 21 MUDr. Peter Osuský PROTI
22 22 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka PROTI
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 27 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková PROTI
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
37 37 Marek Ťapák ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 34 ZA: 10 ZDRŽALO SA: 15
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 3 PROTI: 9 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 9

Výsledok hlasovania č. 9 - bod č. 4. - Návrh územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády
( Poznámka: Uznesenie - regulačný blok 04-4 - zmeniť index zastavanostii na 0,35 a max. stavebný objem na 12 m3 )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 12:05:57
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZDRŽAL SA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová NEHLASOVAL
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský PROTI
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 35 ZA: 23 ZDRŽALO SA: 8
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 3 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 10

Výsledok hlasovania č. 10 - bod č. 4. - Návrh územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády
( Poznámka: Uznesenie - rozdeliť regulačný blok 03-1 )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 12:08:08
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko NEHLASOVAL
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. PROTI
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora PROTI
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZDRŽAL SA
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 0 RNDr. Peter Smrek NEPRÍTOMNÝ
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 34 ZA: 19 ZDRŽALO SA: 9
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 3 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 11

Výsledok hlasovania č. 11 - bod č. 4. - Návrh územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády
( Poznámka: Uznesenie - rozdeliť regulačný blok 03-1 - opakované hlasovanie )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 12:09:59
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. PROTI
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora PROTI
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZDRŽAL SA
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. NEHLASOVAL
37 37 Marek Ťapák ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 35 ZA: 20 ZDRŽALO SA: 9
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 12

Výsledok hlasovania č. 12 - bod č. 4. - Návrh územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády
( Poznámka: Uznesenie - regulačný blok 02-4 - zmeniť polohu zadnej stavebnej čiary na 6m od hranice pozemku )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 12:11:23
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 35 ZA: 32 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 1 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 13

Výsledok hlasovania č. 13 - bod č. 4. - Návrh územného plánu zóny A4 Mudroňova sever - Palisády
( Poznámka: Uznesenie - a) berie na vedomie stanovisku KSÚ v Bratislave, b) schvaľuje: územný plán zóny; VZN mestskej časti, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu; vyhodnotenie stanovísk a pripomienok, c) žiada starostu mestskej časti zabezpečiť čistopis územného plánu )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 12:14:24
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 35 ZA: 35 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 14

Výsledok hlasovania č. 14 - bod č. 5. - Návrh na schválenie odpredaja akcií mestskej časti Bratislava - Staré Mesto v obchodnej spoločnosti SNP Invest a.s.
( Poznámka: Uznesenie - a) berie na vedomie informáciu o súčasnom stave, b) zrušuje uznesenie č.2/2002 a časť C a D uznesenia č.170/2003, c) schvaľuje odpredaj 100% akcií akciovej spoločnosti SNP Invest a.s. za cenu 25 mil. Sk hl. mestu SR Bratislava )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 13:02:40
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 31 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 15

Výsledok hlasovania č. 15 - bod č. 6. - Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto hlavnému mestu SR Bratislava - objekt Amfiteátra 40.výročia SNP na Búdkovej ceste
( Poznámka: Uznesenie - a) súhlasí s vrátením objektu Amfiteátra 40.výročia SNP (stavebný objekt a príslušné pozemky) hl. mestu SR Bratislava, b) splnomocňuje starostu mestskej časti na všetky úkony... )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 13:13:57
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal PROTI
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec PROTI
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 4 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 16

Výsledok hlasovania č. 16 - bod č. 7. - Návrh na vrátenie majetku zvereného do správy mestskej časti Bratislava - Staré Mesto hlavnému mestu SR Bratislava - objekt bývalej ZŠ Lazaretská 3
( Poznámka: Uznesenie - a) súhlasí s vrátením objektu bývalej ZŠ na ulici Lazaretská 3 (stavebný objekt a príslušné pozemky) hl. mestu SR Bratislava spolu so zmluvnými záväzkami, b) splnomocňuje starostu mestskej časti na všetky úkony... )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 13:36:02
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal PROTI
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec PROTI
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 4 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 17

Výsledok hlasovania č. 17 - bod č. 8. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení VZN č.3/2005 a 2/2006
( Poznámka: Uznesenie - §2 odsek 2 - nahradiť druhú vetu: Vpešej zóne je zakázaná jazda na bicykli, kolieskových korčuliach ... )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 14:30:30
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZDRŽAL SA
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 6 Ivan Bútora PROTI
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal PROTI
9 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. PROTI
17 17 Jaroslav Ježek PROTI
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek PROTI
24 25 Ing. Marián Procházka PROTI
25 24 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec PROTI
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 10 ZDRŽALO SA: 8
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 12 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 18

Výsledok hlasovania č. 18 - bod č. 8. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení VZN č.3/2005 a 2/2006
( Poznámka: Uznesenie - §2 ods. 4 a) vypustiť text: a vozidlá taxislužby )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 14:31:47
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZDRŽAL SA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová PROTI
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 28 RNDr. Peter Smrek PROTI
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková PROTI
32 32 Ing. Milan Štefanec PROTI
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 19

Výsledok hlasovania č. 19 - bod č. 8. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení VZN č.3/2005 a 2/2006
( Poznámka: Uznesenie - §3 ods. 7 - prechod medzi fasádou a exteriérovým sedením minimálne 3m na Lazaretskej )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 14:34:07
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZDRŽAL SA
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 6 Ivan Bútora PROTI
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko PROTI
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek PROTI
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová PROTI
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
24 25 Ing. Marián Procházka PROTI
25 24 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík PROTI
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 12 ZDRŽALO SA: 7
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 12 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 20

Výsledok hlasovania č. 20 - bod č. 8. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení VZN č.3/2005 a 2/2006
( Poznámka: Uznesenie - §3 ods. 7 - v znení: Počas prevádzkovania exteriérových sedení musí byť zabezpečený prejazdný pruh minimálnej šírky 3m. )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 14:35:14
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. PROTI
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
24 25 Ing. Marián Procházka PROTI
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík PROTI
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 19 ZDRŽALO SA: 8
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 4 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 21

Výsledok hlasovania č. 21 - bod č. 8. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto č.9/2004 o pešej zóne v znení VZN č.3/2005 a 2/2006
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje v znení zmien a doplnkov )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 14:40:29
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík PROTI
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 30 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 1 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 22

Výsledok hlasovania č. 22 - bod č. 9. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto č.1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja
( Poznámka: Uznesenie - vypustiť zmenu č.24, t.j. ponechať §5 odsek 5 v pôvodnom znení )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 15:25:27
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. PROTI
5 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal PROTI
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová PROTI
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZDRŽAL SA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková PROTI
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec PROTI
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 9 ZDRŽALO SA: 12
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 10 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 23

Výsledok hlasovania č. 23 - bod č. 9. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto č.1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja
( Poznámka: Uznesenie - §5 odsek 2 - vypustiť písmeno c) )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 15:26:52
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko NEHLASOVAL
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. PROTI
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 6 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal PROTI
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
14 14 Ing. Natália Halásová NEHLASOVAL
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. PROTI
17 17 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová PROTI
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič PROTI
21 21 MUDr. Peter Osuský PROTI
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 24 Ing. Kamil Procházka PROTI
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 28 RNDr. Peter Smrek PROTI
29 29 Mgr. Andrea Sváková PROTI
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková PROTI
32 32 Ing. Milan Štefanec PROTI
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 6 ZDRŽALO SA: 8
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 16 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 24

Výsledok hlasovania č. 24 - bod č. 9. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto č.1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja
( Poznámka: Uznesenie - §5 odsek 2 c) - zmeniť text nadpolovičná väčšina za dvojtretinová )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 15:28:07
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZDRŽAL SA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora PROTI
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců PROTI
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová PROTI
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič PROTI
21 21 MUDr. Peter Osuský ZDRŽAL SA
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 24 Ing. Kamil Procházka PROTI
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec PROTI
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 9 ZDRŽALO SA: 14
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 9 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 25

Výsledok hlasovania č. 25 - bod č. 9. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto č.1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja
( Poznámka: Uznesenie - §4 odsek 3 a) - vypustiť nie starší ako 3 mesiace )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 15:29:13
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 6 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal PROTI
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová PROTI
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZDRŽAL SA
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková PROTI
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec PROTI
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík PROTI
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 11 ZDRŽALO SA: 10
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 11 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 26

Výsledok hlasovania č. 26 - bod č. 9. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto č.1/2005 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb a o ochrane obyvateľstva pred rušením nočného pokoja
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje v zmení zmien a doplnkov )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 15:31:08
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZDRŽAL SA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 29 ZDRŽALO SA: 3
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 27

Výsledok hlasovania č. 27 - bod č. 10. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto č.4/2005 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v mestskej časti Bratislava - Staré mesto
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 15:40:19
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 31 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 28

Výsledok hlasovania č. 28 - bod č. 11. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto č.5/2005, ktorým sa vzdávajú trhové poriadky pre trhoviská, príležitostné trhy a ambulantný predaj na území mestskej časti
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 15:42:22
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 0 Mgr. Ondrej Dostál NEPRÍTOMNÝ
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 0 Ing. arch. Ján Mackovič NEPRÍTOMNÝ
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZDRŽAL SA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 29 ZDRŽALO SA: 3
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 29

Výsledok hlasovania č. 29 - bod č. 12. - Návrh VZN mestskej časti Bratislava - Staré Mesto č. /2007 , ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestskej časti Bratislava - Staré mesto o podmienkach státia v zóne s dopravným obmedzením v znení VZN č. 1/2000, č.2001, č.3/2002,č. 4/2004, č.5/2004 a č.8/2005
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 15:45:10
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 34 ZA: 34 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 3 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 30

Výsledok hlasovania č. 30 - bod č. 13. - Návrh na zrušenie uznesenia miestneho zastupiteľstva č.19/1991 v znení uznesenia miestneho zastupiteľstva č.28/2001 o určení miesta, kde možno konať zhromaždenia bez oznamovacej povinnosti
( Poznámka: Uznesenie - zrušuje )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 15:49:15
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZDRŽAL SA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZDRŽAL SA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 34 ZA: 31 ZDRŽALO SA: 3
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 3 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 31

Výsledok hlasovania č. 31 - bod č. 3. - Návrh na personálne zmeny v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 16:11:16
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora PROTI
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců PROTI
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík PROTI
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský PROTI
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka PROTI
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková PROTI
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. PROTI
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 33 ZA: 21 ZDRŽALO SA: 3
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 4 PROTI: 9 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 32

Výsledok hlasovania č. 32 - bod č. 3. - Návrh na personálne zmeny v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie vzdanie sa členstva v dozornej rade BPS spol. s r.o. T.Čiernika )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 16:22:16
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 33 ZA: 33 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 4 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 33

Výsledok hlasovania č. 33 - bod č. 3. - Návrh na personálne zmeny v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - odvoláva z dozornej rady BPS spol. s r.o. Mgr.E.Bartka )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 16:23:05
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 2 Mgr. Juraj Barta PROTI
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko NEHLASOVAL
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal PROTI
9 9 Ing. Viliam Denko PROTI
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská PROTI
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová PROTI
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. PROTI
17 17 Jaroslav Ježek PROTI
18 18 MUDr. Halka Ležovičová PROTI
19 20 Mgr. Bohdana Machajová PROTI
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič PROTI
21 0 MUDr. Peter Osuský NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek PROTI
24 25 Ing. Marián Procházka PROTI
25 24 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt PROTI
28 28 RNDr. Peter Smrek PROTI
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
30 30 Mgr. Sven Šovčík PROTI
31 31 Ing. Jana Španková PROTI
32 32 Ing. Milan Štefanec PROTI
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 33 ZA: 8 ZDRŽALO SA: 4
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 4 PROTI: 20 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 34

Výsledok hlasovania č. 34 - bod č. 3. - Návrh na personálne zmeny v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - volí za člena dozornej rady BPS spol. s r.o. Ing.J.Špankovú )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 16:24:54
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora PROTI
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský PROTI
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 0 MUDr. Peter Tatár, CSc. NEPRÍTOMNÝ
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 33 ZA: 23 ZDRŽALO SA: 5
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 4 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 35

Výsledok hlasovania č. 35 - bod č. 3. - Návrh na personálne zmeny v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje zvýšenie počtu konateľov R.B.I. spol. s r.o. na dvoch )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 16:27:20
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZDRŽAL SA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora PROTI
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců PROTI
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský PROTI
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka PROTI
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková PROTI
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. PROTI
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 33 ZA: 21 ZDRŽALO SA: 3
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 4 PROTI: 9 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 36

Výsledok hlasovania č. 36 - bod č. 3. - Návrh na personálne zmeny v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - volí druhého konateľa R.B.I., odvoláva členov dozorných a programových rád a volí nových členov podľa návrhu posl. Ing.M.Procházku )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 16:31:34
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZDRŽAL SA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora PROTI
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců PROTI
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský PROTI
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. PROTI
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 22 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 7 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 37

Výsledok hlasovania č. 37 - bod č. 15. - Návrh na zrušenie uznesení miestneho zastupiteľstva č. 60/2003, ktorým bol schválený predaj časti pozemku parc.č. 3526/1 na ul. A.Plávku č. 27/2005 bod 2,,3,,4,, ktorým bol schválený predaj garáží s pozemkami v dome na Bezručovej ul.8, parc.č. 8940/10, súp.č. 4942 a č. 54/2005, ktorým bol schválený predaj časti pozemku parc.č. 4734/1 na Lovinského ul.
( Poznámka: Uznesenie - zrušuje )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 16:34:57
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 38

Výsledok hlasovania č. 38 - bod č. 16. - Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2006
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie správu OR PZ Bratislava I )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 16:40:46
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 0 MUDr. Marek Čambal NEPRÍTOMNÝ
9 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál NEHLASOVAL
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 0 Jaroslav Ježek NEPRÍTOMNÝ
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 0 MUDr. Peter Tatár, CSc. NEPRÍTOMNÝ
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 25 ZA: 24 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 39

Výsledok hlasovania č. 39 - bod č. 16. - Správa o stave bezpečnosti a verejného poriadku v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za rok 2006
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie správu OS MP Staré Mesto )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 16:44:54
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko NEHLASOVAL
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 0 Jaroslav Ježek NEPRÍTOMNÝ
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 40

Výsledok hlasovania č. 40 - bod č. 17. - Správa o stave plnenia uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za roky 1998-2006
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 16:46:55
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 0 Jaroslav Ježek NEPRÍTOMNÝ
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 41

Výsledok hlasovania č. 41 - bod č. 18. - Správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených následnými finančnými kontrolami vykonanými na ZŠ Jelenia 16 a v organizácii VEPOS Bratislava - Staré Mesto v I. polroku 2006
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 16:49:06
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 30 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 42

Výsledok hlasovania č. 42 - bod č. 19. - Informácia o činnosti Staromestskej knižnice za rok 2006
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 16:55:33
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců NEHLASOVAL
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 33 ZA: 32 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 4 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 43

Výsledok hlasovania č. 43 - bod č. 20. - Návrh náplne činnosti Komisie pre nakladanie s majetkom Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 16:58:57
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko NEHLASOVAL
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 0 Ing. Martin Borguľa NEPRÍTOMNÝ
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 0 MUDr. Marek Čambal NEPRÍTOMNÝ
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců NEHLASOVAL
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 0 Ing. arch. Ján Mackovič NEPRÍTOMNÝ
21 21 MUDr. Peter Osuský NEHLASOVAL
22 22 Soňa Parnická PROTI
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 1 NEHLASOVALO: 3
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 44

Výsledok hlasovania č. 44 - bod č. 21. - Správa mandátovej komisie
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje zvýšenie minimálneho zákonného platu starostu mestskej časti, plat hl. kontrolóra mestskej časti a odmenu hl. kontrolóra za II.polrok 2006 )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 17:03:00
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 30 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 45

Výsledok hlasovania č. 45 - bod č. 22. - Rôzne
( Poznámka: Procedurálne: Iné - súhlasí s prerokovaním zrušenia uznesenia č.23/2006 )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 17:07:19
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 0 Mgr. Ondrej Dostál NEPRÍTOMNÝ
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek PROTI
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
23 23 Ing. Vladimír Pištek PROTI
24 25 Ing. Marián Procházka PROTI
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec PROTI
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 27 ZA: 15 ZDRŽALO SA: 7
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 10 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 46

Výsledok hlasovania č. 46 - bod č. 22. - Rôzne
( Poznámka: Procedurálne: Iné - súhlasí s prerokovaním bodu 14. )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 17:09:14
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZDRŽAL SA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZDRŽAL SA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská PROTI
11 0 Mgr. Ondrej Dostál NEPRÍTOMNÝ
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
14 14 Ing. Natália Halásová NEHLASOVAL
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. PROTI
17 17 Jaroslav Ježek PROTI
18 18 MUDr. Halka Ležovičová PROTI
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZDRŽAL SA
22 0 Soňa Parnická NEPRÍTOMNÝ
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková NEHLASOVAL
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 14 ZDRŽALO SA: 8
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 4 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 47

Výsledok hlasovania č. 47 - bod č. 22. - Rôzne
( Poznámka: Uznesenie - zrušuje uznesenie č.23/2006 )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 17:32:34
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 24 ZDRŽALO SA: 4
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 3. zasadnutia MZ bod 48

Výsledok hlasovania č. 48 - bod č. 23. - Informácie o vybavovaní interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie informáciu o vybavovaní interpelácií )
Zasadnutie č. 200702 - 3.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 27.03.2007 17:38:53
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 0 Mgr. Miroslava Babčanová NEPRÍTOMNÝ
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 0 Ing. Dušan Franců NEPRÍTOMNÝ
14 0 Ing. Natália Halásová NEPRÍTOMNÝ
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 27 Ing. Peter Schmidt ZA
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 0 Mgr. Andrea Sváková NEPRÍTOMNÝ
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 0 Mgr. Radoslav Števčík NEPRÍTOMNÝ
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 0 MUDr. Peter Tatár, CSc. NEPRÍTOMNÝ
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 25 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 12 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37