Hlasovania

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 1

Výsledok hlasovania č. 1 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Schválenie programu zasadnutia )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 09:18:06
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
35 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 29 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 2

Výsledok hlasovania č. 2 - bod č. - Schválenie programu zasadnutia
( Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - vrátane overovateľov zápisnice )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 09:19:28
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 0 Ivan Bútora NEPRÍTOMNÝ
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 0 Ing. Kamil Procházka NEPRÍTOMNÝ
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík NEHLASOVAL
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
35 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 25 ZDRŽALO SA: 3
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 3

Výsledok hlasovania č. 3 - bod č. 1. - Vzdanie sa poslaneckého mandátu
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie zaniknutie poslaneckého mandátu Ing.O.Paradeisera )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 09:26:43
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
35 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 32 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 4 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 4

Výsledok hlasovania č. 4 - bod č. 2. - Zloženie sľubu poslanca Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto Ing. Milana Štefanca ako náhradníka podľa výsledku volieb v roku 2006
( Poznámka: Uznesenie )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 09:31:15
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
33 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
34 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
35 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
36 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 32 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 4 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 36

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 5

Výsledok hlasovania č. 5 - bod č. 3. - Návrh termínov Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie termíny Miestnej rady a schvaľuje termíny Miestneho zastupiteľstva )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 09:34:19
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 0 MUDr. Halka Ležovičová NEPRÍTOMNÝ
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič NEHLASOVAL
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 0 Ing. Jana Španková NEPRÍTOMNÝ
32 32 Ing. Milan Štefanec ZDRŽAL SA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 29 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 6

Výsledok hlasovania č. 6 - bod č. 4. - Návrh na odvolanie a delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení
( Poznámka: Uznesenie - a) zrušuje uznesenia č.27/2003 a 40/2004, b) schvaľuje delegovanie zástupcov )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 09:40:47
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko NEHLASOVAL
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 33 ZA: 32 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 4 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 7

Výsledok hlasovania č. 7 - bod č. 5. - Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava 2006, v sektore č.10a
( Poznámka: Protinávrh - schvaľuje doplnenie stanoviska podľa návrhu poslanca Ing. K. Procházku )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 10:10:54
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko PROTI
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZDRŽAL SA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZDRŽAL SA
17 17 Jaroslav Ježek PROTI
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová PROTI
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič PROTI
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek PROTI
24 25 Ing. Marián Procházka PROTI
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZDRŽAL SA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek PROTI
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
31 31 Ing. Jana Španková PROTI
32 0 Ing. Milan Štefanec NEPRÍTOMNÝ
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA PROTI
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 8 ZDRŽALO SA: 11
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 12 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 8

Výsledok hlasovania č. 8 - bod č. 5. - Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava 2006, v sektore č.10a
( Poznámka: Protinávrh - zrovnoprávniť reguláciu nadzemných podlaží s reguláciou okolitých objektov )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 10:13:18
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová PROTI
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko PROTI
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 6 Ivan Bútora PROTI
7 7 RNDr. Milan Cílek ZDRŽAL SA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
13 13 Ing. Dušan Franců PROTI
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 17 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZDRŽAL SA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič PROTI
21 21 MUDr. Peter Osuský PROTI
22 22 Soňa Parnická NEHLASOVAL
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
24 25 Ing. Marián Procházka ZDRŽAL SA
25 24 Ing. Kamil Procházka PROTI
26 26 MUDr. Viera Satinská PROTI
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
31 31 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZDRŽAL SA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 6 ZDRŽALO SA: 11
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 12 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 9

Výsledok hlasovania č. 9 - bod č. 5. - Aktualizácia územného plánu zóny A6 Bratislava 2006, v sektore č.10a
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje stanovisko )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 10:16:29
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 30 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 10

Výsledok hlasovania č. 10 - bod č. 6. - Správa o činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto za II.polrok 2006
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 10:19:40
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 0 MUDr. Peter Osuský NEPRÍTOMNÝ
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 29 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 8 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 11

Výsledok hlasovania č. 11 - bod č. 7. - Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mestskej časti Bratislava - Staré Mesto na I.polrok 2006
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 10:21:55
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek NEHLASOVAL
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 0 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. NEPRÍTOMNÝ
17 0 Jaroslav Ježek NEPRÍTOMNÝ
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 0 MUDr. Viera Satinská NEPRÍTOMNÝ
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 0 Mgr. Sven Šovčík NEPRÍTOMNÝ
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 35 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA ZA
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 28 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 9 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 12

Výsledok hlasovania č. 12 - bod č. 8. - tlač č. A - Voľba poslanca Ing. M. Štefanca za člena komisií MIestneho zastupiteľstva
( Poznámka: Uznesenie - volí poslanca Ing. M. Štefanca za člena komisie verejného poriadku a dopravnej komisie )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 10:48:40
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 0 PhDr. Štefan Holčík NEPRÍTOMNÝ
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 0 Ing. Vladimír Pištek NEPRÍTOMNÝ
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZDRŽAL SA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 30 ZA: 29 ZDRŽALO SA: 1
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 7 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 13

Výsledok hlasovania č. 13 - bod č. 8. - tlač č. B - Návrh na zvolanie verejných zhromaždení
( Poznámka: Uznesenie - zvoláva verejné zhromaždenia v termíne od 12.2. do 21.3 .2007 )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 10:59:38
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková ZA
30 30 Mgr. Sven Šovčík ZA
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 32 ZA: 32 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 5 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 2. zasadnutia MZ bod 14

Výsledok hlasovania č. 14 - bod č. 9. - Interpelácie
( Poznámka: Uznesenie - berie na vedomie informáciu o vybavovaní interpelácii )
Zasadnutie č. 200701 - 2.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 30.01.2007 11:19:41
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 0 Mgr. Juraj Barta NEPRÍTOMNÝ
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 0 Ing. Peter Bokes, PhD. NEPRÍTOMNÝ
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 0 RNDr. Milan Cílek NEPRÍTOMNÝ
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová, PhD. ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Soňa Parnická ZA
23 23 Ing. Vladimír Pištek ZA
24 25 Ing. Marián Procházka ZA
25 24 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 MUDr. Viera Satinská ZA
27 0 Ing. Peter Schmidt NEPRÍTOMNÝ
28 28 RNDr. Peter Smrek ZA
29 29 Mgr. Andrea Sváková NEHLASOVAL
30 30 Mgr. Sven Šovčík NEHLASOVAL
31 31 Ing. Jana Španková ZA
32 32 Ing. Milan Štefanec ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 0 Marek Ťapák NEPRÍTOMNÝ
POČET PRÍTOMNÝCH: 31 ZA: 29 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 6 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37