Hlasovania

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 1

Výsledok hlasovania č. 1 - bod č. 5. - Voľba zástupcu starostu
( Poznámka: Uznesenie - Skúška hlasovacieho zariadenia )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 10:04:27
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta PROTI
3 0 Mgr. Art. Emil Bartko NEPRÍTOMNÝ
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZDRŽAL SA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZDRŽAL SA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Viliam Denko ZDRŽAL SA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová NEHLASOVAL
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 0 Mgr. Helga Jančovičová NEPRÍTOMNÝ
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZDRŽAL SA
22 22 Ing. Oliver Paradeiser PROTI
23 23 Soňa Parnická ZDRŽAL SA
24 24 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 Ing. Marián Procházka ZA
27 27 MUDr. Viera Satinská PROTI
28 28 Ing. Peter Schmidt PROTI
29 29 RNDr. Peter Smrek NEHLASOVAL
30 30 Mgr. Andrea Sváková ZA
31 31 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Jana Španková ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZDRŽAL SA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 34 ZA: 14 ZDRŽALO SA: 13
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 3 PROTI: 5 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 2

Výsledok hlasovania č. 2 - bod č. 5. - Voľba zástupcu starostu
( Poznámka: Procedurálne: Voľba návrhovej komisie - a volebnej komisie a overovateľov zápisnice )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 10:08:11
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Ing. Oliver Paradeiser ZA
23 23 Soňa Parnická ZA
24 24 Ing. Vladimír Pištek ZA
25 25 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 Ing. Marián Procházka ZA
27 27 MUDr. Viera Satinská ZA
28 28 Ing. Peter Schmidt ZA
29 29 RNDr. Peter Smrek ZA
30 30 Mgr. Andrea Sváková ZA
31 31 Mgr. Sven Šovčík ZA
32 32 Ing. Jana Španková ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 36 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 3

Výsledok hlasovania č. 3 - bod č. 5. - Voľba zástupcu starostu
( Poznámka: Uznesenie - voľba MUDr. Petra Tatára, CSc. za zástupcu starostu )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 10:34:57
Tajné hlasovanie
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 8 NEPLATNÉ HLASY: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 4

Výsledok hlasovania č. 4 - bod č. 6. - Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje počet členov rady 7 (vrátane zástupcu starostu) )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 10:36:41
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Ing. Oliver Paradeiser ZA
23 23 Soňa Parnická ZA
24 24 Ing. Vladimír Pištek ZA
25 25 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 Ing. Marián Procházka ZA
27 27 MUDr. Viera Satinská ZA
28 28 Ing. Peter Schmidt ZA
29 29 RNDr. Peter Smrek ZA
30 30 Mgr. Andrea Sváková ZA
31 31 Mgr. Sven Šovčík ZA
32 32 Ing. Jana Španková ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 36 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 5

Výsledok hlasovania č. 5 - bod č. 6. - Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba
( Poznámka: Uznesenie - voľba Mgr. Ondreja Dostála za člena miestnej rady )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 11:04:02
Tajné hlasovanie
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 31 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 4 NEPLATNÉ HLASY: 1
POČET POSLANCOV: 37

 

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 6

Výsledok hlasovania č. 6 - bod č. 6. - Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba
( Poznámka: Uznesenie - voľba Mgr. Juraja Bartu za člena miestnej rady )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 11:04:49
Tajné hlasovanie
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 32 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 3 NEPLATNÉ HLASY: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 7

Výsledok hlasovania č. 7 - bod č. 6. - Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba
( Poznámka: Uznesenie - voľba Ing. Martyina Borguľu za člena miestnej rady )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 11:05:43
Tajné hlasovanie
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 24 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 11 NEPLATNÉ HLASY: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 8

Výsledok hlasovania č. 8 - bod č. 6. - Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba
( Poznámka: Uznesenie - voľba Mgr. Helgy Jančovičovej za člena miestnej rady )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 11:06:16
Tajné hlasovanie
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 32 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 3 NEPLATNÉ HLASY: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 9

Výsledok hlasovania č. 9 - bod č. 6. - Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba
( Poznámka: Uznesenie - voľba RNDr. Petra Smreka za člena miestnej rady )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 11:06:59
Tajné hlasovanie
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 27 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 8 NEPLATNÉ HLASY: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 10

Výsledok hlasovania č. 10 - bod č. 6. - Určenie počtu členov miestnej rady a ich voľba
( Poznámka: Uznesenie - voľba Mgr. Svena Šovčíka za člena miestnej rady )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 11:07:27
Tajné hlasovanie
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 23 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 12 NEPLATNÉ HLASY: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 11

Výsledok hlasovania č. 11 - bod č. 7. - Voľba uvoľneného poslanca - povereného člena rady
( Poznámka: Uznesenie - voľba RNDr. Petra Smreka za povereného člena rady )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 11:11:39
Tajné hlasovanie
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 26 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 8 NEPLATNÉ HLASY: 2
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 12

Výsledok hlasovania č. 12 - bod č. 7. - Voľba uvoľneného poslanca - povereného člena rady
( Poznámka: Uznesenie - určuje oblasť pôsobnosti povereného člena rady: sociálna oblasť a školstvo )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 11:13:37
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Ing. Oliver Paradeiser ZA
23 23 Soňa Parnická ZA
24 24 Ing. Vladimír Pištek ZA
25 25 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 Ing. Marián Procházka ZA
27 27 MUDr. Viera Satinská ZDRŽAL SA
28 28 Ing. Peter Schmidt ZDRŽAL SA
29 29 RNDr. Peter Smrek ZA
30 30 Mgr. Andrea Sváková ZA
31 31 Mgr. Sven Šovčík ZA
32 32 Ing. Jana Španková ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 34 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 13

Výsledok hlasovania č. 13 - bod č. 7. - Voľba uvoľneného poslanca - povereného člena rady
( Poznámka: Uznesenie - určuje oblasť pôsobnosti zástupcu starostu: financie a majetok )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 11:14:43
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Ing. Oliver Paradeiser ZA
23 23 Soňa Parnická ZA
24 24 Ing. Vladimír Pištek ZA
25 25 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 Ing. Marián Procházka ZA
27 27 MUDr. Viera Satinská ZA
28 28 Ing. Peter Schmidt ZA
29 29 RNDr. Peter Smrek ZA
30 30 Mgr. Andrea Sváková ZA
31 31 Mgr. Sven Šovčík ZA
32 32 Ing. Jana Španková ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 34 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 14

Výsledok hlasovania č. 14 - bod č. 8. - Návrh na menovanie prednostu miestneho úradu
( Poznámka: Uznesenie - súhlasí s menovaním Ing. Olivera Paradeisera za prednostu miestneho úradu )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 11:17:07
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Ing. Oliver Paradeiser ZDRŽAL SA
23 23 Soňa Parnická ZA
24 24 Ing. Vladimír Pištek ZA
25 25 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 Ing. Marián Procházka ZA
27 27 MUDr. Viera Satinská ZA
28 28 Ing. Peter Schmidt ZA
29 29 RNDr. Peter Smrek ZA
30 30 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
31 31 Mgr. Sven Šovčík ZA
32 32 Ing. Jana Španková ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. NEHLASOVAL
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 33 ZDRŽALO SA: 2
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 15

Výsledok hlasovania č. 15 - bod č. 9. - Návrh na zriadenie komisií miestneho zastupiteľstva
( Poznámka: Uznesenie - súhlasí so zriadením komisií )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 11:18:47
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek NEHLASOVAL
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Ing. Oliver Paradeiser ZA
23 23 Soňa Parnická ZA
24 24 Ing. Vladimír Pištek ZA
25 25 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 Ing. Marián Procházka ZA
27 27 MUDr. Viera Satinská ZA
28 28 Ing. Peter Schmidt ZA
29 29 RNDr. Peter Smrek ZA
30 30 Mgr. Andrea Sváková ZA
31 31 Mgr. Sven Šovčík ZA
32 32 Ing. Jana Španková ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 35 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 16

Výsledok hlasovania č. 16 - bod č. 10. - Voľba predsedov a voľba členov komisií
( Poznámka: Uznesenie - voľba predsedov komisií: RNDr.P.Smreka (ZA:28), Ing.M.Procházku (ZA:29), Ing.J.Špankovej (ZA:32), Mgr.E.Bartka (ZA:29), Ing.V.Pišteka (ZA:31), Mgr.S.Šovčíka (ZA:26), Ing.J.Mackoviča (ZA:33), Mgr.H.Jančovičovej, (ZA:30) Ing.Mgr.S.Dočolomanskej (ZA:30), Ing.P.Schmidta (ZA:31), JUDr.M.Šteffekovej (ZA:32) )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 11:49:13
Tajné hlasovanie
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 28 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 7 NEPLATNÉ HLASY: 1
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 17

Výsledok hlasovania č. 17 - bod č. 10. - Voľba predsedov a voľba členov komisií
( Poznámka: Uznesenie - volí členov komisií )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 11:57:31
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Ing. Oliver Paradeiser ZA
23 23 Soňa Parnická ZA
24 24 Ing. Vladimír Pištek ZA
25 25 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 Ing. Marián Procházka ZA
27 27 MUDr. Viera Satinská ZA
28 28 Ing. Peter Schmidt ZA
29 29 RNDr. Peter Smrek ZA
30 30 Mgr. Andrea Sváková ZA
31 31 Mgr. Sven Šovčík ZA
32 32 Ing. Jana Španková ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 36 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 18

Výsledok hlasovania č. 18 - bod č. 11. - Určenie platu novozvolenému starostovi
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje plat starostu )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 12:06:34
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Ing. Oliver Paradeiser ZA
23 23 Soňa Parnická ZA
24 24 Ing. Vladimír Pištek ZA
25 25 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 Ing. Marián Procházka ZA
27 27 MUDr. Viera Satinská ZA
28 28 Ing. Peter Schmidt ZA
29 29 RNDr. Peter Smrek ZA
30 30 Mgr. Andrea Sváková ZA
31 31 Mgr. Sven Šovčík ZA
32 32 Ing. Jana Španková ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 36 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 19

Výsledok hlasovania č. 19 - bod č. 8. - Návrh na menovanie prednostu miestneho úradu
( Poznámka: Uznesenie - súhlasí s menovaním s nástupom do fukcie 1.1.2007 )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 12:08:11
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Ing. Oliver Paradeiser ZA
23 23 Soňa Parnická ZA
24 24 Ing. Vladimír Pištek ZA
25 25 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 Ing. Marián Procházka ZA
27 27 MUDr. Viera Satinská ZA
28 28 Ing. Peter Schmidt ZA
29 29 RNDr. Peter Smrek ZA
30 30 Mgr. Andrea Sváková ZA
31 31 Mgr. Sven Šovčík ZA
32 32 Ing. Jana Španková ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 36 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 20

Výsledok hlasovania č. 20 - bod č. 12. - Návrh na určenie sobášneho dňa a dňa na uvítanie detí do života v mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, určenie poslancov oprávnených vykonávať sobášnš obrady, určenie obradníčiek slávnostného uvítania detí do života a schválenie miesta na výkon sobášov na území mestskej časti Bratislava - Staré Mesto
( Poznámka: Uznesenie - schvaľuje )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 12:13:36
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZA
6 6 Ivan Bútora ZA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZA
9 9 Ing. Viliam Denko ZA
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál ZA
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZA
13 13 Ing. Dušan Franců ZA
14 14 Ing. Natália Halásová ZA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 22 Ing. Oliver Paradeiser ZA
23 23 Soňa Parnická ZA
24 24 Ing. Vladimír Pištek ZA
25 25 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 Ing. Marián Procházka ZA
27 27 MUDr. Viera Satinská ZA
28 28 Ing. Peter Schmidt ZA
29 29 RNDr. Peter Smrek ZA
30 30 Mgr. Andrea Sváková ZA
31 31 Mgr. Sven Šovčík ZA
32 32 Ing. Jana Španková ZA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZA
POČET PRÍTOMNÝCH: 36 ZA: 36 ZDRŽALO SA: 0
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 1 PROTI: 0 NEHLASOVALO: 0
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 21

Výsledok hlasovania č. 21 - bod č. 13. - Rôzne: Preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalého starostu Petra Čiernika
( Poznámka: Uznesenie - súhlasí s preplatením nevyčerpanej dovolenky za roky 2005 - 2006 (51 dní) )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 12:22:55
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZDRŽAL SA
2 2 Mgr. Juraj Barta PROTI
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZDRŽAL SA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. PROTI
5 5 Ing. Martin Borguľa PROTI
6 6 Ivan Bútora PROTI
7 7 RNDr. Milan Cílek ZDRŽAL SA
8 8 MUDr. Marek Čambal PROTI
9 0 Ing. Viliam Denko NEPRÍTOMNÝ
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZDRŽAL SA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla PROTI
13 13 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
14 14 Ing. Natália Halásová ZDRŽAL SA
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZDRŽAL SA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová NEHLASOVAL
17 17 Jaroslav Ježek ZA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová NEHLASOVAL
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič PROTI
21 21 MUDr. Peter Osuský ZDRŽAL SA
22 0 Ing. Oliver Paradeiser NEPRÍTOMNÝ
23 23 Soňa Parnická PROTI
24 24 Ing. Vladimír Pištek ZDRŽAL SA
25 25 Ing. Kamil Procházka ZDRŽAL SA
26 26 Ing. Marián Procházka ZA
27 27 MUDr. Viera Satinská PROTI
28 28 Ing. Peter Schmidt ZA
29 29 RNDr. Peter Smrek ZDRŽAL SA
30 30 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
31 31 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková PROTI
34 34 Mgr. Radoslav Števčík PROTI
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák PROTI
POČET PRÍTOMNÝCH: 34 ZA: 5 ZDRŽALO SA: 14
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 3 PROTI: 13 NEHLASOVALO: 2
POČET POSLANCOV: 37

Hlasovanie 1. zasadania MZ bod 22

Výsledok hlasovania č. 22 - bod č. 13. - Rôzne: Preplatenie nevyčerpanej dovolenky bývalého starostu Petra Čiernika
( Poznámka: Uznesenie - súhlasí s preplatením nevyčerpanej dovolenky za rok 2006 (30 dní) )
Zasadnutie č. 200601 - 1.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva Dňa 19.12.2006 12:23:50
Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana Hlasoval(a)
1 1 Mgr. Miroslava Babčanová ZA
2 2 Mgr. Juraj Barta ZDRŽAL SA
3 3 Mgr. Art. Emil Bartko ZA
4 4 Ing. Peter Bokes, PhD. ZDRŽAL SA
5 5 Ing. Martin Borguľa ZDRŽAL SA
6 6 Ivan Bútora ZDRŽAL SA
7 7 RNDr. Milan Cílek ZA
8 8 MUDr. Marek Čambal ZDRŽAL SA
9 9 Ing. Viliam Denko PROTI
10 10 Ing. Mgr. Soňa Dočolomanská ZA
11 11 Mgr. Ondrej Dostál PROTI
12 12 Ing. arch. Marcel Dzurilla ZDRŽAL SA
13 13 Ing. Dušan Franců ZDRŽAL SA
14 14 Ing. Natália Halásová NEHLASOVAL
15 15 PhDr. Štefan Holčík ZA
16 16 Mgr. Helga Jančovičová ZA
17 17 Jaroslav Ježek ZDRŽAL SA
18 18 MUDr. Halka Ležovičová ZA
19 20 Mgr. Bohdana Machajová ZA
20 19 Ing. arch. Ján Mackovič ZA
21 21 MUDr. Peter Osuský ZA
22 0 Ing. Oliver Paradeiser NEPRÍTOMNÝ
23 23 Soňa Parnická NEHLASOVAL
24 24 Ing. Vladimír Pištek ZA
25 25 Ing. Kamil Procházka ZA
26 26 Ing. Marián Procházka ZA
27 27 MUDr. Viera Satinská PROTI
28 28 Ing. Peter Schmidt ZA
29 29 RNDr. Peter Smrek NEHLASOVAL
30 30 Mgr. Andrea Sváková ZDRŽAL SA
31 31 Mgr. Sven Šovčík ZDRŽAL SA
32 32 Ing. Jana Španková ZDRŽAL SA
33 33 JUDr. Marta Šteffeková ZA
34 34 Mgr. Radoslav Števčík ZDRŽAL SA
35 0 MUDr. Juraj Štofko, PhD. MBA NEPRÍTOMNÝ
36 36 MUDr. Peter Tatár, CSc. ZA
37 37 Marek Ťapák ZDRŽAL SA
POČET PRÍTOMNÝCH: 35 ZA: 16 ZDRŽALO SA: 13
POČET NEPRÍTOMNÝCH: 2 PROTI: 3 NEHLASOVALO: 3
POČET POSLANCOV: 37