Hlasovanie z 6.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 08.11.2011

HLASOVANIE POSLANCOV

Hlasovanie z 6.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného dňa 08.11.2011
( mimoriadne )Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia - návrh p. Freša
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia - návrh o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 11


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka    


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 11


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá      


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 2.
Návrh plánu zimnej služby na sezónu 2011/2012 - a./ schvaľuje b./ žiada
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 3.
Návrh na vyňatie sobôt z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady na rok 2012 - návrh p. Borguľu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 4
Proti: 4
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Martin Borguľa RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík Ing. Kamil Procházka


   Proti:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta  Soňa Párnická


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová  Miloš Domorák  Slavomír Frešo Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 3.
Návrh na vyňatie sobôt z dní kedy sa vykonávajú sobášne obrady na rok 2012 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

Ing. Martin Borguľa      


   Zdržali sa:

PhDr. Štefan Holčík      


Číslo hlasovania: 9
Číslo bodu: 4.
Návrh na zmenu názvu verejného priestranstva na námestie Franza Liszta - a./schvaľuje b./predkladá
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická      


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 5/A.
Návrh na zmenu termínu zasadnutia Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - a./ berie na vedomie b./schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 5/B.
Vyjadrenie znepokojenia nad zrušením električkovej trate v úseku Radlinského-Hlavná stanica - a./ vyjadruje b./ vyzýva c./žiada
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 12


   Za:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

PhDr. Štefan Holčík      


   Nehlasovali:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa    

H.E.R. Systém © A.S.Partner, s.r.o., Košice