Hlasovanie z 7.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného od 13.12.2011 do 20.12.2011

Hlasovanie z 7.zasadnutie Miestneho zastupiteľstva, konaného od 13.12.2011 do 20.12.2011Číslo hlasovania: 1
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia - návrh p. Borguľu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

Ing. Ján Krta      


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
PhDr. Štefan Holčík MUDr. Peter Osuský, CSc.    


Číslo hlasovania: 2
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia - návrh p. Oráčovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 3
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 16
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


Číslo hlasovania: 4
Číslo bodu:
Schválenie programu zasadnutia -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 5
Číslo bodu: 1.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Osuského
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.


Číslo hlasovania: 6
Číslo bodu: 1.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá
 Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.


Číslo hlasovania: 7
Číslo bodu: 1.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 5
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík
MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 8
Číslo bodu: 1.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová RNDr. Marta Černá PhDr. Štefan Holčík  


Číslo hlasovania: 10
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p.
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 11
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá MUDr. Peter Osuský, CSc.


Číslo hlasovania: 12
Číslo bodu: 2.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za vjazd a zotrvanie motorového vozidla v historickej časti mesta na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 13
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o pešej zóne - návrh p. Ležovičovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

Ing. Ján Krta      


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Nehlasovali:

 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 14
Číslo bodu: 4.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o pešej zóne - návrh p. Osuského
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 15
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - konečné hlasovanie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

RNDr. Marta Černá      


   Zdržali sa:

 Soňa Párnická      


Číslo hlasovania: 16
Číslo bodu: 3.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o miestnej dani za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá      


Číslo hlasovania: 17
Číslo bodu: 28.
Návrh na vyradenie Základnej školy Jesenského 6 v Bratislave zo siete škôl a školských zariadení - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 2
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá


   Nehlasovali:

 Miloš Domorák Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.    


Číslo hlasovania: 18
Číslo bodu: 5.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o určení školských obvodov základných škôl v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.  


   Nehlasovali:

Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 19
Číslo bodu: 5.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o určení školských obvodov základných škôl v mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.  


   Nehlasovali:

Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 20
Číslo bodu: 6.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Borguľu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 6
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 3
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
PhDr. Štefan Holčík      


   Proti:

 Miloš Domorák  Slavomír Frešo Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.  


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 21
Číslo bodu: 6.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Ležoviča
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 15
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka  


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická    


Číslo hlasovania: 22
Číslo bodu: 6.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Ležoviča
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 7
Proti: 4
Zdržali sa: 6
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá
PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  


   Proti:

 Slavomír Frešo Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 23
Číslo bodu: 6.
Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Staré Mesto č. .../2011 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 4
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík


   Zdržali sa:

RNDr. Marta Černá      


Číslo hlasovania: 24
Číslo bodu: 8.
Návrh na poskytnutie dotácií z rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2011 - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 17
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 17


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Marta Černá  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 25
Číslo bodu: 9.
Návrh na trvalé upustenie od vymáhania nevymožiteľných pohľadávok mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 16


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Kamil Procházka      


   Proti:

 Soňa Párnická      


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko      


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 26
Číslo bodu: 10.
Stanovisko Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto k návrhu Dodatku Štatútu hl. mesta SR Bratislavy -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 8
Proti: 1
Zdržali sa: 7
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
Ing. Ján Krta Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická


   Proti:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Ing. Kamil Procházka  


Číslo hlasovania: 27
Číslo bodu: 11.
Návrh Dodatku č. 1 k Pravidlám nakladania s nehnuteľným majetkom mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a s nehnuteľným majetkom zvereným do správy mestskej časti Bratislava-Staré Mesto -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 2
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 16


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

Mgr. Miroslava Babčanová MUDr. Marek  Čambal, PhD.    


Číslo hlasovania: 28
Číslo bodu: 12.
Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Borguľu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická


Číslo hlasovania: 29
Číslo bodu: 12.
Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 0
Zdržali sa: 9
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD. PhDr. Štefan Holčík RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová      


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 30
Číslo bodu: 12.
Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.  


Číslo hlasovania: 31
Číslo bodu: 12.
Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - návrh p. Ležoviča
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák MUDr. Peter Osuský, CSc.  


Číslo hlasovania: 32
Číslo bodu: 12.
Návrh Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 33
Číslo bodu: 13.
Návrh Pravidiel odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - neposlancov -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 34
Číslo bodu: 14.
Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu - návrh p. Ležovičovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 35
Číslo bodu: 14.
Návrh na schválenie výšky príspevkov snúbencov na úhradu nákladov za služby spojené s výkonom sobášneho obradu - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 36
Číslo bodu: 15.
Porovnanie výdavkov na zimnú službu v sezóne 2010/2011 s mestami s terénom a klímou porovnateľných s mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.      


   Nehlasovali:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


Číslo hlasovania: 37
Číslo bodu: 16.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Sokolskej ulici, parc. č. 3719/6 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 38
Číslo bodu: 17.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Flöglovej ulici, parc. č. 3453/4 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 39
Číslo bodu: 18.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na Šoltésovej ulici, parc. č. 9855/4 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 40
Číslo bodu: 19.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Stará vinárska, parc. č. 2758/25 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.      


Číslo hlasovania: 41
Číslo bodu: 20.
Návrh na predaj podielu na priľahlom pozemku - záhrade na ulici Fraňa Kráľa 23, parc. č. 3681/3 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

MUDr. Halka Ležovičová      


Číslo hlasovania: 42
Číslo bodu: 21.
Návrh na predaj stavby ­ garáže, súp. č. 7362 a pozemku parc. č. 9036/2 pod predmetnou garážou na Továrenskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p. Ležovičovej
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 2
Proti: 3
Zdržali sa: 8
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová    


   Proti:

 Miloš Domorák MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta  Soňa Párnická


Číslo hlasovania: 43
Číslo bodu: 21.
Návrh na predaj stavby ­ garáže, súp. č. 7362 a pozemku parc. č. 9036/2 pod predmetnou garážou na Továrenskej ul., ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

MUDr. Halka Ležovičová      


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 44
Číslo bodu: 22.
Návrh na predaj bytu na Nám. 1. mája č. 13 ako prípad hodný osobitného zreteľa - návrh p. Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík MUDr. Halka Ležovičová
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická  


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 45
Číslo bodu: 22.
Návrh na predaj bytu na Nám. 1. mája č. 13 ako prípad hodný osobitného zreteľa - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc. Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

 Soňa Párnická      


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 46
Číslo bodu: 23.
Návrh na nájom nebytového priestoru - CO kryt na ul. Fraňa Kráľa č. 7 ako prípad hodný osobitného zreteľa -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 10
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Zdržali sa:

MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák    


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 47
Číslo bodu: 24.
Návrh na nájom pozemku na Ostravskej ulici, ako prípad hodný osobitného zreteľa, parc. č. 3776 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická  


   Nehlasovali:

RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH      


Číslo hlasovania: 48
Číslo bodu: 19.
Návrh na predaj pozemku pod garážou na ulici Stará vinárska, parc. č. 2758/25 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 49
Číslo bodu: 26.
Informácia o priebehu súdneho sporu vo veci vydania nehnuteľnosti na Drevenej 10, Bratislava -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 1
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

 Miloš Domorák      


   Nehlasovali:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko PhDr. Štefan Holčík    


Číslo hlasovania: 50
Číslo bodu: 26.
Informácia o priebehu súdneho sporu vo veci vydania nehnuteľnosti na Drevenej 10, Bratislava - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 12
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Nehlasovali:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko      


Číslo hlasovania: 51
Číslo bodu: 27.
Návrh plánu kontrolnej činnosti Útvaru miestneho kontrolóra mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na I. polrok 2012 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 2
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH
MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická  


   Nehlasovali:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 52
Číslo bodu: 29.
Informácie o sieti škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto v školskom roku 2011/2012 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 53
Číslo bodu: 30.
Návrh na delegovanie zástupcov mestskej časti do rád škôl a školských zariadení v územnej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 54
Číslo bodu: 31.
Informácia - Vyhodnotenie Kultúrneho leta 2011 - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 55
Číslo bodu: 32.
Celomestský zoznam pamätihodností - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 56
Číslo bodu: 34.
Vyhodnotenie účinnosti zmien, ktoré vyplynuli z Organizačného poriadku Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 57
Číslo bodu: 35.
Informácia o stave plnenia úloh vyplývajúcich z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mestskej časti Bratislava-Staré Mesto a návrh úloh do konca roka 2013 -
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko MUDr. Marek  Čambal, PhD.  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH MUDr. Halka Ležovičová MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


Číslo hlasovania: 58
Číslo bodu: 36.
Návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 - o prerušení rokovania
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 2
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Ing. Pavol Baxa  Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Proti:

MUDr. Marek  Čambal, PhD. RNDr. Mário Ležovič, PhD.,MPH    


   Zdržali sa:

MUDr. Halka Ležovičová      


Číslo hlasovania: 59
Číslo bodu: 7.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2012-2014 - návrh p. Holčíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 4
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


   Proti:

 Slavomír Frešo MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  


Číslo hlasovania: 60
Číslo bodu: 7.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2012-2014 - o hlasovaní samostatne
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 5
Proti: 3
Zdržali sa: 4
Nehlasovali: 0
Prítomní: 12


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo


Číslo hlasovania: 61
Číslo bodu: 7.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2012-2014 - návrh p. Baxu
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 9
Proti: 0
Zdržali sa: 3
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa doc.Mgr.art. Štefan Bučko  Miloš Domorák  Slavomír Frešo
doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík MUDr. Halka Ležovičová  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Martin Borguľa MUDr. Peter Osuský, CSc.  


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 62
Číslo bodu: 7.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2012-2014 - návrh p. Haverlíka
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 6
Proti: 1
Zdržali sa: 5
Nehlasovali: 1
Prítomní: 13


   Za:

Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


   Proti:

MUDr. Peter Osuský, CSc.      


   Zdržali sa:

Mgr. Miroslava Babčanová  Miloš Domorák  Slavomír Frešo PhDr. Štefan Holčík
MUDr. Halka Ležovičová      


   Nehlasovali:

Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.      


Číslo hlasovania: 63
Číslo bodu: 7.
Návrh rozpočtu mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na roky 2012-2014 - o celku
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 11
Proti: 0
Zdržali sa: 2
Nehlasovali: 0
Prítomní: 13


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD.
MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka  


   Zdržali sa:

PhDr. Štefan Holčík MUDr. Halka Ležovičová    


Číslo hlasovania: 64
Číslo bodu: 36.
Návrh Orientačného plánu termínov zasadnutí Miestnej rady a Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto na rok 2012 - schvaľuje 8. zastupiteľstiev
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 13
Proti: 0
Zdržali sa: 1
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa  Miloš Domorák
 Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík Ing. Ján Krta
MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.  Soňa Párnická
Ing. Kamil Procházka      


   Zdržali sa:

doc.Mgr.art. Štefan Bučko      


Číslo hlasovania: 65
Číslo bodu: 37./A
Návrh na schválenie odmeny miestnemu kontrolórovi mestskej časti Bratislava-Staré Mesto za obdobie apríl až november 2011 - schvaľuje
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka    


Číslo hlasovania: 66
Číslo bodu: 38.
Informácia o vybavení interpelácií poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Staré Mesto - berie na vedomie
Poslanci zastupiteľstva mestskej časti hlasovali nasledovne: 
Za: 14
Proti: 0
Zdržali sa: 0
Nehlasovali: 0
Prítomní: 14


   Za:

Mgr. Miroslava Babčanová Ing. Pavol Baxa Ing. Martin Borguľa doc.Mgr.art. Štefan Bučko
 Miloš Domorák  Slavomír Frešo doc.RNDr. Ivan Haverlík CSc. PhDr. Štefan Holčík
Ing. Ján Krta MUDr. Halka Ležovičová Mgr. PaedDr. Barbora Oráčová, PhD. MUDr. Peter Osuský, CSc.
 Soňa Párnická Ing. Kamil Procházka