I.polrok 2009

I. polrok
Veľkokapacitné kontajnery umiestňuje MČ v spolupráci so spoločnosťou INEXYS.

Kontaktná osoba: Ing. Janka Čilliková, tel. č. 592 46 333

Zoznam lokalít:

Dátum
Miesta pristavenia

20.4.-22.4.
Záhorácka
Beskydská
Gajova - Alžbetínska

27.4.-29.4.
Františkánske námestie 9
Lermontovova 2
Drotárska 33-39

4.5.-6.5.
Fialkové údolie - Mudroňova
Zámocké schody - Beblavého
Mýtna 40

11.5.-13.5.
Kamenné námestie, zo strany Dunajskej ul.
Godrova 1
Súbežná - Matúšova

18.5.-20.5.
Leškova 14
Slávičie údolie - Korabinského
Sasinkova 2

25.5.-27.5.
K Železnej studienke
Medená 10
vnútroblok Krížna - Záhradnícka - Karadžičova

1.6.-3.6.
Májkova - Blumentálska
Vetvová
Na Slavíne

8.6.-10.6.
Nábr. arm. gen. L. Svobodu 18-20
Ostravská
Poštová

15.6.-17.6.
Grosslingová - Klemensova
Myjavská - Krmanova
vnútroblok Záhrebská - Tabaková

22.6.-24.6.
Poľská
Železničiarska - Žabotova
Bartókova

29.6.-1.7.
Zámocká - Škarniclova
Lovinského - Dubová
Bernolákova - Radlinského

6.7.-8.7.
Šulekova 19-21
Nad lomom - Buková
Továrenská - Karadžičova

13.7.-15.7.
Na brezinách 8
Krčméryho - Gorazdova
Urbánkova - Mišíkova

20.7.-22.7.
Povraznícka - Björnsonova
Rybné námestie - múr Staromestská
Drotárska - Sklenárska

27.7.-29.7.
Podhorského
Blumentálska - Vazovova
Žižkova - Strmá cesta