I. polrok 2010

Dátum
Miesto pristavenia

9.3.-11.3.
Martinengova 1 - Drotárska cesta
Bernálokova-Blumentálska
Záhorácka

16.3.-18.3.
Lazaretská-Cintorínska
Langsfeldova -Tajovského 1
Michalská-Zámočnícka

23.3.-25.3.
Gajova-Alžbetínska
Poštová-Nám. SNP
Radvanská-Medzierka

30.3.-1.4.
Šancová-Mýtna 23 vnútroblok
Havlíčkova-Prokopa Veľkého
Haydnova-Rubinsteinova

6.4.-8.4.
Partizánska-Lichardova
Kubániho-Čerešňová
Železničiarska-Žabotova

13.4.-15.4.
Panská- oproti Bibiane
Krížna -Záhradnícka vnútroblok
Malá-Révova

20.4.-22.4.
Poľná
Heydukova-Hollého
Za sokolovňou

27.4.-29.4.
Židovská-Zámocké schody
Matúšova-Súbežná
K Železnej studienke

4.5.-6.5.
Slávičie údolie-Korabinského
Medená 10
Záhrebská-Tabakova vnútroblok

11.5.-13.5.
Grosslingova-Klemensova
Javorinská-Hummelova
Strmá cesta-Žižkova

18.5.-20.5.
Sasinková 2
Vlčkova-Dohnalova
Bartókova

25.5.-27.5.
Nad lomom-Buková
Na brezinách 8
Dubová-Bohúňova

1.6.-3.6.
Timravina 6
Beskydská
Vetvová

8.6.-10.6.
Dobrovského 8
Slávičie údolie-Svetlá
Tvarožkova

15.6.-17.6.
Májkova-Blumentálska
Jakubovo námestie
Senická-Gaštanová

22.6.-24.6.
Lermontovova 2
Podhorského
Čajkovského 2