I. polrok 2011

Žiadame všetkých obyvateľov mestskej časti Bratislava - Staré Mesto, aby neodkladali v blízkosti kontajnerových státí nadrozmerný odpad. Naši pracovníci našli takto položený odpad najmä v oblasti ulíc Justičná - Chorvátska.

V prípade, že občania vyhodia nadrozmerný odpad na verejné priestranstvo, môžu sa dopustiť porušenia miestneho všeobecne záväzného nariadenia o dodržiavaní poriadku a čistoty, za čo im hrozí pokuta. Referát kontroly poriadku staromestského miestneho úradu ich preto žiada, aby sa takéhoto konania zdržali.

V období od 22. marca do 30. júna 2011 budú vo vybraných oblastiach Starého Mesta umiestnené nadrozmerné kontajnery.

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov 

22.3.-24.3
Lazaretská-Cintorínska
Langsfeldova -Tajovského 1
Michalská-Zámočnícka

29.3.-31.3.
Gajova-Alžbetínska
Svoradova 5
Radvanská-Medzierka

5.4.-7.4.
Šancová-Mýtna 23 vnútroblok
Havlíčkova-Prokopa Veľkého
Haydnova-Rubinsteinova

12.4.-14.4.
Partizánska-Lichardova
Kubániho-Čerešňová
Železničiarska-Žabotova

19.4.-21.4.
Panská- oproti Bibiane
Na brezinách 8
Malá-Révova

26.4.-28.4.
Poľná
Bernálokova-Blumentálska
Za sokolovňou

3.5.-5.5.
Židovská-Zámocké schody
Matúšova-Súbežná
Záhorácka

10.5.-12.5.
Slávičie údolie-Korabinského
Medená 10
Záhrebská-Tabakova vnútroblok

17.5.-19.5.
Grosslingova-Klemensova
Javorinská-Hummelova
Strmá cesta-Žižkova

24.5.-26.5.
Martinengova 1 - Drotárska cesta
Vlčkova-Dohnalova
Bartókova

31.5.-2.6.
Nad lomom-Buková
Krížna-Záhradnícka
Dubová-Bohúňova

7.6.-9.6.
Timravina 6
Beskydská
Vetvová

14.6.-16.6.
Dobrovského 8
Slávičie údolie-Svetlá
Tvarožkova

21.6.-23.6.
Májkova-Blumentálska
Jakubovo námestie
Senická-Gaštanová

28.6.-30.6.
Lermontovova -Fraňa Kráľa
Podhorského
Čajkovského 2