I. polrok 2012

Staré Mesto bude pristavovať veľkokapacitné kontajnery na veľkoroznerný domový odpad (starý, najlepšie rozobraný drevený a čalúnený nábytok, koberce a pod.) a drobný stavebný odpad. Kontajnery neslúžia na zber elektroodpadu (napr. chladničky, televízory, počítače,  monitory a pod.), ani na zber biologického odpadu (tráva, konáre), ani na odpad s výskytom nebezpečných látok  Kontajnery neslúžia firmám, ale súkromným osobám. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne.

 

2.5.-3.5.

Sokolská chodník
Tvarožkova
Beskydská
Grosslingova-Klemensova

 

9.5.-10.5.
Povraznícka-Anenská
Čajkovského-Leškova
Javorinská-Hummelova

Dubová-Bohúňova

 

15.5.-16.5.
Malá-Révova
Haydnova-Rubinsteinova
Za sokolovňou
Bernolákova-Blumentálska

 

22.5.-23.5.
Partizánska-Lichardova
Moskovská-Poľná
Záhrebská-Tabaková-vnútroblok
Kubániho-Čerešňová

 

29.5.-30.5.
Lazaretská-Cintorínska
Laurinská 16-18
Drotárska cesta 35-39
Radvanská-Medzierka

 

5.6.-6.6.

Timravina 6
Krížna-Zahradnícka-vnútroblok
Súbežná-Matúšova
Bartókova

 

12.6.-13.6.
Na Slavíne
Mýtna 23-Šancová-vnútroblok
Mudroňova-Broskyňová
Vlčkova-Dohnalova

 

19.6.-20.6.
Gajova-Alžbetínska
Záhorácka
Fraňa Kráľa 1-Lermontovova
Medená 10