I. polrok 2013

Veľkokapacitné kontajnery na objemný a drobný stavebný odpad pre občanov Starého Mesta – fyzické osoby (nie podnikateľov) budú pristavené v mesiacoch marec až máj 2013 na týchto stanovištiach:

 

26.3. – 27.3.

Záhrebská-Tabaková-vnútroblok,

Bartókova,

Svetlá-Tichá,

Múzejná-Tobrucká

  

2.4. – 3.4.

Bernálokova-Blumentálska,

Dunajská 2-4,

Vajanského nábr. 13-15,

Radvanská-Medzierka

 

9.4. – 10.4.

Martinengova 1-Drotárska cesta,

Moskovská-Poľná,

Dubová-Bohúňova,

 Poštová-Nám. SNP

 

16.4. – 17.4.

Panská-oproti Bibiane,

Tajovského 1-Langsfeldova,

Súbežná-Matúšova,

Mýtna 23-Šancová-vnútroblok

Javorinská-Hummelova

 

23.4. – 24.4.

Palárikova-Dobšinského,

Drotárska cesta 35-39,

Podhorského,

Timravina 6

 

29.4. – 30.4.

Havlíčkova-Prokopa Veľkého,

Záhorácka,

Kubániho-Čerešňová

Sokolská chodník

Fraňa Kráľa 1-Lermontovova

 

6.5. – 7.5.

Povraznícka-Anenská,

Železničiarska-Žabotova,

Gajova-Alžbetínska,

Nad Lomom-Buková

 

14.5. – 15.5.

Partizánska-Lichardova,

Boženy Nemcovej 2,

Beskydská,

Žižkova-Lipová