I. polrok 2014

V mesiacoch marec až jún 2014 bude mestská časť pristavovať veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.) a drobný stavebný odpad. Akcia je súčasťou každoročného jarného upratovania. Kontajnery sú určené pre obyvateľov - fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne.

 

Kontajnery neslúžia na zber elektroodpadu (napr. chladničky, televízory, počítače, monitory a pod.) ani na zber biologického odpadu (tráva, konáre), ani na odpad s výskytom nebezpečných látok (batérie, žiarivky). Zber týchto druhov odpadov zabezpečujeme prostredníctvom iných, mobilných zberov (viac informácií na tel. č. 02/59246333).

 

Pristavenie kontajnerov zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a.s. na jednotlivých stanovištiach v ranných hodinách (približne do 9.00 hod) podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Kontajnery budú na stanovišti do 12.00 hod. nasledujúceho dňa, potom budú odvezené.

V prípade otázok v súvislosti s pristavením a odvozom veľkokapacitných kontajnerov je možné volať na tel. číslo 0902 999 505,  02/4463 5999 – Bc. Štefan Matejčík, regionálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Bratislava.
Svoje podnety, či postrehy môžete zasielať aj na: bratislava@mariuspedersen.sk

 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov:

 

18.3. – 19.3.2014

Fraňa Kráľa 1-Lermontovova

Poľská 2

Malá-Révova

Mozartova 13,15 - parkovisko

 

25.3.-26.3.

Povraznícka-Anenská

Za sokolovňou

Radvanská-Medzierka

Drotárska cesta 35-39

 

1.4.-2.4.

Chorvátka 12

Partizánska-Lichardova

Bernolákova-Blumentálska

Bartókova 6

 

8.4.-9.4.

Židovská-Mikulášska

Svetlá-Tichá

Gajova 15-17

Záhrebská-Tabaková-vnútroblok

 

15.4.-16.4.

Sokolská 1-chodník

Javorinská-Hummelova

Martinengova 1-Drotárska cesta

Gorazdova-Langsfeldova

 

22.4.-23.4.

Dubová-Bohúňova

Vlčkova-Dohnalova

Medená 10

Beskydská

 

29.4.-30.4.

Jakubovo námestie

Heydnova-Rubinsteinova

Mýtna 23-Šancová-vnútroblok

Železničiarska-Žabotova

 

6.5.-7.5.

Nábr.arm.gen.L.Svobodu 18

Timravina 6

Grösslingova-Karadžičova

Palárikova 5-7

 

13.5.-14.5.

Mudroňova-Broskyňová

Kubániho-Čerešňová

Gajova-Alžbetínska

Poštová-Nám. SNP

Rázusovo nábr. 4

 

20.5.-21.5.

Dunajská 48

Súbežná-Matúšova

Zámocká-Pilárikova

Nad Lomom-Buková

 

27.5.-28.5.

Západný rad-Gaštanová

Drotárska cesta-Na Hrebienku

Záhorácka

Na Slavíne

 

3.6.-4.6.

Povraznícka-Anenská

Dunajská 2-4

Panská-oproti Bibiane

Fraňa Kráľa 1-Lermontovova

 

10.6.-11.6.

Žižkova-Lipová

Havlíčkova-Prokopa Veľkého

Čajkovského 2

Vetvová

 

17.6.-18.6.

Kuzmányho-Vlčkova

Poľská-Karadžičova

Laurinská-Nedbalova

Tvarožkova-Smetanova