I. polrok 2016

Dátum
Miesto pristavenia


5.4.-6.4.
Fraňa Kráľa 1-Lermontovova
Svetlá-Tichá
Malá-Révova
Krížna-Záhradnícka vnútroblok

12.4.-13.4.

Povraznícka-Anenská
Za sokolovňou
Radvanská-Medzierka
Vetvová

19.4.-20.4.
Chorvátska 12
Partizánska -Lichardova
Bernolákova-Blumentálska
Bartókova 6

26.4.-27.4.
Železničiarska-Žabotova
Jedlíkova 4
Gajova 15-17
Záhrebská-Tabaková-vnútroblok

3.5.-4.5.
Sokolská 1 - chodník
Javorinská-Hummelova
Martinengova 1-Drotárska cesta
Gorazdova-Langsfeldova

10.5.-11.5.

Dubová-Bohúňova
Vlčkova-Dohnalova
Medená 10
Beskydská

17.5.-18.5.
Jakubovo námestie
Haydnova-Rubinsteinova
Žižkova-Lipová
Šulekova 19- garáže

24.5.-25.5.

Nábr.arm.gen.L.Svobodu 18
Timravina 6
Záhorácka
Laurinská - Nedbalova

31.5.-1.6.
Západný rad-Gaštanová
Drotárska cesta-Na Hrebienku
Mudroňova-Broskyňová
Grösslingova-Karadžičova

7.6.-8.6.
Kubániho-Čerešňová
Gajova-Alžbetínska
Jedlíkova 4
Havlíčkova-Prokopa Veľkého

14.6.-15.6.
Súbežná-Matúšova
Palárikova 5-7
Kuzmányho-Vlčkova
Nad Lomom-Buková

 

21.6.-22.6.

Godrova 1-3
Tvarožkova-Smetanova