I. Polrok 2018

Dátum

Miesto pristavenia

 

5.- 6.4.

Radvanská-Medzierka

Sasinková - Poľná

Železničiarska-Žabotova

Godrova 1-3

 

10.4.-11.4.

Gajova 15-17

Javorinská-Hummelova

Nad lomom-Buková

Kubániho-Čerešňová

 

12.4.-13.4.

Poľská 2

Drotárska cesta-Na Hrebienku

Partizánska-Lichardova

Čajkovského-Leškova

 

17.4 - 18.4.

Fraňa Kráľa 1-Lermontovova

Tvaroškova-Smetanova

Timravina 6

Laurinská-Nedbalova

 

19.4.-20.4.

Záhorácka

Mudroňova-Broskyňová

Lazaretská-Cintorínska

Havlíčkova-Prokopa Veľkého

 

24.4.-25.4.

Súbežná-Matúšova

Bohúňova- Gaštanová

Vajanského 11

Rubinsteinova-Haydnova

 

26.4.-27.4.

Škarniclova 1-park.miesto ZŠ

Vetvová

Múzejná-Dobrovičova

Vlčkova-Dohnalova

 

3.5.-4.5.

Martinengova 1-Drotárska cesta

Západný rad-Gaštanová

Jakubovo námestie

Šulekova 19

 

10.5.-11.5.

Bartókova 4-6

Kuzmányho-Vlčkova

Belopotockého-Bjornsonova

Gorazdova-Langsfeldova

 

15.5.-16.5.

Révová-Na kopci

Svetlá-Tichá

Beskydská 2

Blumentálska-Wilsonova

 

22.5-23.5

Krížna - Záhradnícka

Záhrebská - Tabakova

Palárikova 4 - 6

Mariánska 2 (Mariánska _Heydukova)

 

29.5.-30.5.

Gajova - Alžbetínska

Grosslingova - Karadžičova

Poštová

Sokolská 3

 

5.6.-6.6.

Kusucká - K železnej studienke

Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu 18

Pražská 3

Dostojevského 15 - 17

 

12.6 - 13.6.

Urbánkova 5

Chorvátska 12

Blumentálska 3

Grosslingova 21 -23

 

19.6.-20.6.

Moskovská 18

Továrenská 8

Dunajská 4

Strakova

 

26.6. - 27.6.

Dunajská 62

Vysoká - Obchodná