I. polrok 2019

Dátum

Miesto pristavenia

 

3.4- 4.4.

Radvanská-Medzierka

Sasinková - Poľná

Železničiarska-Žabotova

Godrova 1-3

 

8.4.-9.4.

Gajova 15-17

Javorinská-Hummelova

Nad lomom- Buková

Kubániho-Čerešňová

 

10.4.-11.4.

Poľská 2

Drotárska cesta - Na Hrebienku

Partizánska -Lichardova

Čajkovského-Leškova

 

15.4 - 16.4.

Fraňa Kráľa 1-Lermontovova

Tvaroškova- Smetanova

Timravina 6

Laurinská-Nedbalova

 

17.4.-18.4.

Záhorácka

Mudroňova-Broskyňová

Lazaretská-Cintorínska

Havlíčkova-Prokopa Veľkého

 

24.4.-25.4.

Súbežná-Matúšova

Bohúňova- Gaštanová

Vajanského 11

Rubinsteinova- Haydnova

 

29.4.-30.4.

Škarniclova 1-park.miesto ZŠ

Vetvová

Múzejná- Dobrovičova

Vlčkova-Dohnalova

 

2.5.-3.5.

Martinengova 1- Drotárska cesta

Západný rad - Gaštanová

Jakubovo námestie

Šulekova 19

 

6.5.-7.5.

Bartókova 4-6

Kuzmányho-Vlčkova

Belopotockého - Bjornsonova

Gorazdova- Langsfeldova

 

9.5.-10.5.

Révová - Na kopci

Svetlá - Tichá

Beskydská 2

Blumentálska- Wilsonova