II. polrok 2009

II. polrok
Veľkokapacitné kontajnery umiestňuje MČ v spolupráci so spoločnosťou OLO, a.s..

Kontaktná osoba: Ing. Janka Čilliková, tel. č. 592 46 333

Zozanam lokalít:

Dátum
Miesta pristavenia

6.8.2009-8.8.2009
Záhorácka
Kubániho-Čerešňova
Gajova-Alžbetínska

13.8.2009-15.8.2009
Haydnova-Rubinsteinova
Šancova-Mýtna vnútroblok
Zámocké schody-Beblavého

20.8.2009-22.8.2009
Železničiarska-Žabotova
Havlíčkova-Prokopa Veľkého
Malá-Révova

27.8.2009-29.8.2009
Galandova 1-prvé 2 garáže
Martinengova-Drotárska cesta
Medená 10

3.9.2009-5.9.2009
Poľná
Krížna-Záhradnícka -vnútroblok
Grosslingova-Klemensova

10.9.2009-12.9.2009
Partizánska-Lichardova
Vlčkova-Dohnalova
Za Sokolovňou

17.9.2009-19.9.2009
Slávičie údolie-Korabinského
Langsfeldova-Tajovského
Lermontovova 2

24.9.2009-26.9.2009
Radvanská-Medzierka
Záhrebská-Tabaková - vnútroblok
Továrenská-Karadžičova

1.10.2009-3.10.2009
Súbežná-Matúšova
K Železnej studienke
Poštová -Nám. SNP

8.10.2009-10.10.2009
Májkova-Blumentálska
Podhorského
Vetvová

15.10.2009-17.10.2009
Strmá cesta-Žižkova
Dubová-Bohúňova
Povraznícka-Bjorsonova

22.10.2009-24.10.2009
Javorinská-Hummelova
Na brezinách 8
Svetlá-Slávičie údolie

29.10.2009-31.10.2009
Poľská
Františkánske námestie 9
Bernolákova-Blumentálska

5.11.2009-7.11.2009
Dobrovského 8
Timravina 6
Nad lomom - Na kopci

12.11.2009-14.11.2009
Drotárska 33-39
Dobšinského-Palárikova
Senická-Gaštanová

19.11.2009-21.11.2009
Tvarožkova
Jakubovo námestie
Kollárovo námestie

26.11.2009-28.11.2009
Sasinkova 2
Vlčkova-Somolického
Šancova-Mýtna vnútroblok

3.12.2009-5.12.2009
Čajkovského 2
Krčméryho-Gorazdova
Lipová - Žižková

10.12.2009-12.12.2009
Myjavská-Krmanova
Krížna-Záhradnícka -vnútroblok
Kysucká

17.12.2009-19.12.2009
Na Slavíne
Nábr. L. Svobodu 18-20
Bartoková