II. polrok 2010

Od utorka 6. júla 2010 začne mestská časť Bratislava-Staré Mesto postupne rozmiestňovať po celom svojom území veľkokapacitné kontajnery na domový odpad – starý nábytok, koberce, madrace... Neslobodno do nich vhadzovať elektroodpad (napr. ľadničky, monitory, mikrovlnky), nebezpečný odpad (batérie, žiarivky), ani biologický odpad (trávu, konáre).

Kontajnery sú určené pre obyvateľov, nie firmy! Tie si musia objednať kontajner osobitne.

Prvé tri kontajnery budú pristavené v utorok 6. júla na uliciach Langsfeldova - Tajovského 1, Martinengova 1 - Drotárska, Hlboká 4. Odvezú ich tretí deň, t. j. vo štvrtok 8. júla. Tak to bude aj v ďalších lokalitách (od utorka do štvrtka) až do konca roka 2010.

6.7.-8.7.2010
Langsfeldova -Tajovského 1
Martinengova 1 - Drotárska cesta
Hlboká 4

13.7.-15.7.2010
Povraznícka-Bjornsonova vnútroblok
Poľná-Moskovská
Gajova-Alžbetínska

20.7.-22.7.2010
Krížna - Záhradnícka - vnútroblok 
Lipová-Žižkova
Vlčkova-Somolického

27.7.-29.7.2010
Karadžičova 11
Vazovova 16
Dubová - Bohúňova
 
3.8.-5.8.2010
Lermontovova 13
Šancova - Mýtna 23 - vnútroblok
Dobšinského-Paláriková

10.8.-12.8.2010
Záhorácka
Lazaretská - Cintorínska - pri stĺpikoch
Bernolákova-Blumentálska

17.8.-19.8.2010
Medená 10
Grösslingova - Klemensova alt. Grösslingova 21- Bezručova
Poľská

24.8.-26.8.2010
Radvanská - Medzierka
Beskydská
Havlíčkova - Prokopa Veľkého

31.8.-2.9.2010
Haydnova - Rubinsteinova
Partizánska - Lichardova -pri schodoch
Kubániho - Čerešňová

7.9.-9.9.2010
Ostravská
Drotárska 33-39
Šulekova 42-46

14.9.-16.9.2010
Malá - Révova
Jančová 2
Krčméryho-Gorazdova

21.9.-23.9.2010
Za sokolovňou
Železničiarska - Žabotova
Matúšova - Súbežná

28.9.-30.9.2010
K Železnej studienke
Slávičie údolie - Korabinského
Na Slavíne

5.10.-7.10.2010
Záhrebská - Tabaková -  vnútroblok
Fialkové údolie-Mudroňova
Timravina 6

12.10.-14.10.2010
Strmá cesta - Žižkova
Sasinková 2
Vlčkova - Dohnalova

19.10.-21.10.2010
Bartókova
Nad lomom - Na kopci
Na brezinách 8

26.10.-28.10.2010
Židovská - Zámocké schody
Javorinská - Hummelova
Michalská - Zámočnícka - pod Michalskú vežu

2.11.-4.11.2010
Vetvová
Dobrovského 8
Podhorského

9.11.-11.11.2010
Májkova-Blumentálska
Panská-oproti Bibiane
Jakubovo námestie - na miesto označené šikmými rovnobež.čiarami

16.11.-18.11.2010
Senická - Gaštanová
Lermontovova 2
Slávičie údolie - Svetlá

23.11.-25.11.2010
Čajkovského 2
Poštová -Nám.SNP
Nad lomom - Buková

30.11.-2.12.2010
Tvarožkova
Martinengova 1 - Drotárska cesta
Krížna - Záhradnícka - vnútroblok