II. polrok 2012

Veľkokapacitné kontajnery na objemný a drobný stavebný odpad budú pristavené v mesiaci december 2012 na týchto stanovištiach:

20.12. – 21.12.
Povraznícka - Anenská
Medená 10
Fraňa Kráľa 1 - Lermontovova
Malá - Révova

27.12.-28.12.
Vlčkova - Dohnalova
Krížna - Zahradnícka - vnútroblok
Vetvová
Sokolská chodník


Ďalšie veľkokapacitné kontajnery na objemný a drobný stavebný odpad sa budú pristavovať na jar budúceho roka.