II. polrok 2013

V mesiacoch október až december 2013 bude mestská časť pristavovať veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.) a drobný stavebný odpad na týchto stanovištiach:

 

8.10. – 9.10. 2013

Fraňa Kráľa 1-Lermontovova

Ul. 29 augusta 28-32-vnútroblok

Partizánska-Lichardova

Povraznícka-Anenská

 

15.10.-16.10.

Poštová-Nám. SNP

Sokolská 10

Medená 10

Drotárska cesta 35-39

 

22.10.-23.10.

Moskovská-Poľná

Svetlá-Tichá

Vajanského nábr. 13-15

Bartókova

 

29.10.-30.10.

Boženy Nemcovej 2

Malá-Révova

Mudroňova-Broskyňová

Martinengova 1-Drotárska cesta

 

5.11.-6.11.

Dunajská 2-4

Javorinská-Hummelova

Súbežná-Matúšova

Tajovského 1-Langsfeldova

 

12.11.-13.11.

Dubová-Bohúňova

Vlčkova-Dohnalova

Timravina 6

Beskydská

 

19.11.-20.11.

Radvanská-Medzierka

Havlíčkova-Prokopa Veľkého

Krížna-Zahradnícka-vnútroblok

Záhorácka

 

26.11. – 27.11.

Záhrebská-Tabaková-vnútroblok       

Bernolákova-Blumentálska

Panská-oproti Bibiane

Palárikova 5-7

 

3.12.-4.12.

Za sokolovňou

Kubániho-Čerešňová

Gajova-Alžbetínska

Mýtna 23-Šancová-vnútroblok

Vetvová