II. polrok 2014

V mesiacoch september až december 2014 bude mestská časť pristavovať veľkokapacitné kontajnery na veľkorozmerný domový odpad (starý, najlepšie rozobratý drevený a čalúnený nábytok, koberce, matrace a pod.) a drobný stavebný odpad. Akcia je súčasťou každoročného jarného a jesenného upratovania. Kontajnery sú určené pre obyvateľov - fyzické osoby, nie firmy. V prípade, že firmy a podnikatelia majú záujem o veľkokapacitný kontajner, ten si musia objednať osobitne.

Kontajnery neslúžia na zber elektroodpadu (napr. chladničky, televízory, počítače, monitory a pod.) ani na zber biologického odpadu (tráva, konáre), ani na odpad s výskytom nebezpečných látok (batérie, žiarivky). Zber týchto druhov odpadov zabezpečujeme prostredníctvom iných, mobilných zberov (viac informácií o pristavovaní veľkokapacitných kontajnerov a iných zberoch odpadu na tel. č. 02/59246333).

Pristavenie kontajnerov zabezpečí spoločnosť Marius Pedersen, a.s. na jednotlivých stanovištiach v ranných hodinách (približne do 9.00 hod) podľa nižšie uvedeného harmonogramu. Kontajnery budú na stanovišti do 12.00 hod. nasledujúceho dňa, potom budú odvezené.

 

V prípade otázok v súvislosti s pristavením a odvozom veľkokapacitných kontajnerov je možné volať na tel. číslo 0902 999 505,  02/4463 5999 – Bc. Štefan Matejčík, regionálny riaditeľ spoločnosti Marius Pedersen, a.s. Bratislava.

Svoje podnety, či postrehy môžete zasielať aj na: bratislava@mariuspedersen.sk

 

Rozmiestnenie veľkokapacitných kontajnerov:

 

16.9. – 17.9.2014

Fraňa Kráľa 1-Lermontovova

Poľská 2

Malá-Révova

Mozartova 13,15 – parkovisko za byt. domami

 

23.9.-24.9.

Povraznícka-Anenská

Palárikova 6-8

Radvanská-Medzierka

Drotárska cesta 35-39

 

30.9.-1.10.

Moskovská-Poľná

Partizánska-Lichardova

Bernolákova-Blumentálska

Vlčkova-Dohnalova

 

7.10.-8.10.

Židovská-Mikulášska

Svetlá-Tichá

Za sokolovňou

Záhrebská-Tabaková-vnútroblok

 

14.10.-15.10.

Sokolská 1-chodník

Javorinská-Hummelova

Martinengova 1-Drotárska cesta

Gorazdova-Langsfeldova

 

21.10.-22.10.

Nad Lomom-Buková

Kuzmányho-Vlčkova

Vajanského nábr. 13-15

Beskydská

 

23.10.- 24.10.

Škarniclova- oproti č.4

Františkánske námestie

Šulekova 38

 

28.10.-29.10.

Jakubovo námestie

Heydnova-Rubinsteinova

Mýtna 23-Šancová-vnútroblok

Železničiarska-Žabotova

 

4.11.-5.11.

Nábr.arm.gen.L.Svobodu 18

Timravina 6

Grösslingova-Karadžičova

Tvarožkova-Smetanova

 

11.11.-12.11.

Mudroňova-Broskyňová

Kubániho-Čerešňová

Gajova-Alžbetínska

Poštová-Nám. SNP

 

18.11.-19.11.

Rázusovo nábr. 4

Súbežná-Matúšova

Múzejná-Tobrucká

Dubová-Bohúňova

 

25.11.-26.11.

Západný rad-Gaštanová

Drotárska cesta-Na Hrebienku

Záhorácka

Žižkova 24

 

2.12.-3.12.

Povraznícka-Anenská

Dunajská 2-4

Panská-oproti Bibiane

Fraňa Kráľa 1-Lermontovova

 

9.12.-10.12.

Žižkova-Lipová

Havlíčkova-Prokopa Veľkého

Radvanská-Medzierka

Vetvová