II. polrok 2015

Dátum
Miesto pristavenia

22.9.-23.9.
Fraňa Kráľa 1-Lermontovova
Poľská 2
Malá-Révova
Svetlá-Tichá

29.9.-30.9.
Povraznícka-Anenská
Partizánska -Lichardova
Za sokolovňou
Gorazdova-Langsfeldova

6.10.-7.10.
Gajova 15-17
Radvanská-Medzierka
Bernolákova-Blumentálska
Martinengova 1-Drotárska cesta

13.10.-14.10.

Medená 10
Palárikova 5-7
Kubániho-Čerešňová
Godrova 1

20.10.-21.10.
Sokolská 1 - chodník
Javorinská-Hummelova
Chorvátska 12
Židovská-Mikulášska

27.10.-28.10.
Dubová-Bohúňova
Vlčkova-Dohnalova
Bartókova 6
Beskydská

3.11.-4.11.
Jakubovo námestie
Záhorácka
Nábr.arm.gen.L.Svobodu 18
Šulekova 19- garáže

10.11.-11.11.
Súbežná-Matúšova
Timravina 6
Poštová-Nám. SNP
Nad Lomom-Buková

18.11.-19.11.
Železničiarska-Žabotova
Krížna-Záhradnícka vnútroblok
Mudroňova-Broskyňová
Panská- oproti Bibiane

24.11.-25.11.
Západný rad-Gaštanová
Haydnova-Rubinsteinova
Havlíčkova-Prokopa Veľkého
Záhrebská-Tabaková-vnútroblok

1.12.-2.12.

Žižkova-Lipová
Vetvová
Kuzmányho-Vlčkova
Gajova-Alžbetínska