II. polrok 2018

Dátum

Miesto pristavenia

 

24.09 -25.09

Radvanská-Medzierka

Povraznícka-Anenská

Železničiarska-Žabotova

Godrova 1-3

 

26.09.-27.09.

Gajova 15-17

Javorinská-Hummelova

Nad lomom-Buková

ZŠ s MŠ M.R. Štefánika, Grosslingova 48

 

01.10.-02.10.

Poľská 2

Podtatranského

Partizánska-Lichardova

Čajkovského-Leškova

 

03.10.-04.10.

Fraňa Kráľa 1-Lermontovova

Tvaroškova-Smetanova

Krížna-Záhradnícka

Laurinská-Nedbalova

 

08.10.-09.10.

Škarniclova 1-park.miesto ZŠ

Vetvová

Múzejná-Dobrovičova

Vlčkova-Dohnalova

 

10.10.-11.10.

Súbežná-Matúšova

Bohúňova-Gaštanová

Vajanského 11

Rubinsteinova-Haydnova

 

15.10.-16.10.

Záhorácka

Mudroňova-Broskyňová

Lazaretská-Cintorínska

Havlíčkova-Prokopa Veľkého

 

17.10.-18.10.

Martinengova 1-Drotárska cesta

Západný rad-Gaštanová

Jakubovo námestie

Šulekova 19

 

22.10.-23.10.

Bartókova 4-6

Kuzmányho-Vlčkova

Belopotockého-Bjornsonova

Gorazdova-Langsfeldova

 

24.10.-25.10.

Révová-Na kopci

Svetlá-Tichá

Beskydská 2

Blumentálska-Wilsonova

 

29.10-30.10.

Krížna-Záhradnícka

Záhrebská-Tabakova

Palárikova 4 - 6

Poľná-Sasinková

 

31.10.-01.11.

Vysoká-Obchodná

Grosslingova-Karadžičova

Poštová

Sokolská 3

 

5.11.-6.11.

Kysucká-K železnej studienke

Nábrežie arm. Gen. L. Svobodu 18

Pražská 3

Dunajská 62

 

7.11 - 8.11.

Urbánkova 5

Chorvátska 12

Blumentálska 3

Grosslingova 21-23

 

12.11.-13.11.

Moskovská 18

Továrenská 8

Kubániho-Čerešňová

Strakova