Informácie o mzde, plate alebo platových pomeroch a ďalšie finančné náležitosti za výkon funkcie, resp. za výkon pracovnej činnosti starostu, zástupcov starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu

 

Rok 2016 (PDF, 135 KiB)

Rok 2017 (PDF, 135 KiB)

Rok 2018 (PDF, 81 KiB)