Informácie o mzde, plate alebo platových pomeroch a ďalšie finančné náležitosti za výkon funkcie, resp. za výkon pracovnej činnosti starostu, zástupcov starostu, poslancov miestneho zastupiteľstva, prednostu miestneho úradu

7. volebné obdobie

Rok 2016 (PDF, 135 KiB)

Rok 2017 (PDF, 135 KiB)

Rok 2018 (PDF, 81 KiB)

 

8. volebné obdobie

Rok 2018 (PDF, 79 KiB)

Rok 2019 (PDF, 92 KiB)

Rok 2020 (PDF, 83 KiB)