Informácie z výberových konaní

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto nie je oprávnená zverejniť osobné údaje uchádzačov, ktorí neuspeli vo výberom konaní na miesto vedúceho oddelenia, nakoľko nedisponuje súhlasom uchádzača so zverejnením jeho osobných údajov na iné účely ako výberové konanie podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.